Üsd-vágd az ellenzéket? Az Erdélyi Magyar Néppárt és az RMDSZ viszonya a helyi önkormányzatokban

Makkay József 2020. február 20., 08:27

Az erdélyi magyar önkormányzatokban az Erdélyi Magyar Néppárt ellenzéki szerepkört tölt be. Az RMDSZ és az EMNP országos vezetőségei között semmiféle együttműködés nem alakult ki az elmúlt négy esztendőben, több megyében teljesen el van mérgesedve a viszony. Összeállításunkban arra kerestük a választ, hogy a magyar többségű helyi önkormányzatokban milyen az ellenzéki szerepkör.

Fotó: Gligor Róbert László

A várhatóan júniusban megrendezésre kerülő helyhatósági választásokra az erdélyi magyar pártok háza táján is elkezdődtek az előkészületek. Az előző évek gyakorlatától eltérően az RMDSZ egyre több településen igyekszik előválasztásokkal eldönteni a szavazólapra felkerülő polgármesterek nevét és a helyi tanácsosjelöltek listáját. Mint ismeretes, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt januári közös küldöttgyűlésén, Csíkszeredában az egyesülésről döntöttek – az előreláthatóan ősszel bejegyzésre kerülő új párt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) nevet viseli –, de addig is a közelgő választásokon pártszövetségben vesznek részt.

A következő hetekben az Erdélyi Napló hasábjain körüljárjuk a három erdélyi magyar pártban lezáruló négyéves helyhatósági mandátumok mérlegét:

mit sikerült elérni, melyek voltak a legfontosabb hátráltató tényezők, illetve milyen volt az együttműködés a magyar politikai alakulatok között? Elsőként az Erdélyi Magyar Néppárt háza táján néztünk szét.

Állóháború helyett együttműködés kell

Ahol sikerült helyi tanácsosokat bejuttatnia a helyi önkormányzatokba, az Erdélyi Magyar Néppárt szinte mindenhol ellenzékben politizált az elmúlt négy esztendőben. Ez a rendszeres konfrontáción kívül sok sikerélményt nem hozhatott helyi képviselői számára, hiszen a közös tapasztalat szerint javaslataikat leseperték az asztalról az RMDSZ-es vezetésű önkormányzatok. Furcsa jelenség, hogy miközben az RMDSZ sok erdélyi önkormányzatban szövetségre lépett a Szociáldemokrata Párttal (PSD) vagy a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), a néppárttal szinte sehol nem jött össze hasonló együttműködés. Csomortányi István, az EMNP országos elnöke az Erdélyi Naplónak elmondta: rendszerint nem a helyi RMDSZ-es polgármesteren múlik, hogy együttműködik-e vagy sem az EMNP-vel.

A helyi magyar vezető úgy viselkedik az ellenzékkel és saját választott testületével is, ahogyan azt fentről sugallják.

Csomortányi István és Zatykó Gyula egy váradi sajtóértekezleten. Helyben kapják a legtöbb pofont Fotó: Makkay József

Ahhoz, hogy községeinkben és városainkban jó együttműködés alakuljon ki, elsősorban az kéne, hogy a magyar pártok országos vezetői megegyezzenek. Amíg fentről olyan sugallatokat kapnak, hogy az ellenzéket ütni-vágni kell, vagy az ellenzéki magyar pártnak nem szabad teret engedni, ennek a közösség látja kárát” – fogalmazott a néppárt elnöke.
Az ellenzéki politikus szerint olyan időszak jön Romániában, amikor az önkormányzatok súlya magyar szempontból fel fog értékelődni. A magyar jelenlét a román parlamentben egyre kevésbé fajsúlyos, mert ma már több olyan román párt akad, amelyik eljátszhatja a mérleg nyelve szerepét. „Ez azt jelenti, hogy

meg kell erősítenünk önkormányzatainkat, mert onnan nem tudnak bennünket kiszorítani. Ennek az előfeltétele, hogy egységes erővel védjük érdekeinket”.

Csomortányi szerint az RMDSZ részéről egy teljesen más politikai hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy az önkormányzatokban normális együttműködés legyen az erdélyi magyar pártok között. Elrettentő példaként a nagyváradi harcokat hozza fel, ahol a helyi önkormányzatban a négytagú RMDSZ-frakció jobban ekézi a román polgármester tanácsosaként működő néppárti Zatykó Gyulát, mint a románság. Ez a súlyos magyar–magyar ellentét nagyon sok kárt okoz a nagyváradi magyar érdekérvényesítésnek. Csomortányi szerint ilyen körülmények között nem lehet hitelt érdemlően kiállni a város központjába tervezett Szent László-szobor és a magyar nyelvhasználat ügyében sem.

Elvitatott alpolgármesteri tisztség

Nem sokkal jobb a helyzet Kolozs megyében sem. Mihály Ágnes tanárnő, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezetének elnöke arról beszélt lapunknak, hogy 2016-ban az önkormányzati választásokat megelőző kampány idején – de már a kampányt megelőzően is – próbáltak egyeztetni az RMDSZ megyei vezetésével. Éppen Körösfő kapcsán, ahol az RMDSZ is fiatalított. „A helyhatósági választások után, a helyi tanács megalakulásakor megkerestük az RMDSZ megyei és helyi vezetőit.

Mivel négy helyi tanácsost juttattunk be az önkormányzati testületbe, jogosan kértük, hogy néppártos legyen az alpolgármester,

így sikeresen együtt dolgozhatunk a község jövőjéért. A megyei és a helyi RMDSZ-vezetés a másikra mutogatott, elhárították felvetésünk megtárgyalását. Végül a fiatal polgármester nyíltan kimondta, hogy nem hajlandó megosztani a vezetést” – magyarázza a néppárti politikus. Ez Körösfőn is ellenzéki szerepre „kárhoztatta” a néppártot. Az önkormányzati képviselő szerint nem hálás feladat, de kitartanak. A helyi tanácsban úgy szerettek volna dolgozni, hogy a döntéseket érdemi vita előzze meg, de sokszor kellett azzal szembesülniük, hogy a többség a magyar ellenzéki képviselők kizárásával hozott meg minden döntést. A néppártnak Kolozs megyében összesen 15 önkormányzati képviselője van: Mihály Ágnes szerint az ellenzéki szerep nem akadályozza meg kollégáit abban, hogy minden önkormányzati ülésre jól felkészüljenek.

Mihály Ágnes négy néppárti tanácsossal szorult ellenzékbe Kőrösfőn Fotó: Mihály Ágnes/Facebook
Közös koszorúzásra sem futja

Szilágy megyében hét önkormányzatban van jelen a néppárt, mindenhol ellenzéki szerepkörben.
Együttműködés gyakorlatilag itt sincs az RMDSZ és az EMNP között. Megyei szinten még egy közös megbeszélésre sem futja soha, akkora nagy az ellentét a két megyei szervezet között, de helyileg sem tud az ellenzéki párt igazából labdába rúgni. A magyar önkormányzatokban „megosztónak” bélyegzett néppártosok az önkormányzati üléseken elmondhatják véleményüket, de az nem szokott előfordulni, hogy határozattervezeteiket az RMDSZ-es többségű helyi tanács megszavazza.

Gyakran az történik, hogy a néppárti javaslatokat a magyar többség lesepri az asztalról, leszavazza, majd néhány hét vagy több hónap után saját javaslatként újramelegítve adja elő és fogadja el.

Erről több néppárti önkormányzati képviselőtől is hallottam példát Bihar, Kolozs vagy Szilágy megyéből. Darabont Attila szilágyperecseni helyi tanácsos például arról beszélt lapunknak, hogy több mint egy éve javasolta a helyi önkormányzatban, térfigyelő kamerákat helyezzenek ki a faluban, elsősorban az utcák végébe, hogy be lehessen azonosítani az illegális szemétlerakókat. Hiába indokolta meg elképzelését, a többség leszavazta, majd ugyanazt a határozattervezetet újrafogalmazva bő egy év után saját kezdeményezéseként fogadta el az RMDSZ-többségű helyi tanács. A 13 önkormányzati képviselőből hét RMDSZ-es, egy néppárti és öt a román pártok színeiben van jelen.
A harminc éve agrárvállalkozóként dolgozó Darabont Attila története dióhéjban sok erdélyi magyar ellenzéki politikus históriája. Az RMDSZ-ben kezdte, és amikor helyi szinten próbált változtatni, újítani valamit a szervezetben, a periférián találta magát. Amikor nyolc évvel ezelőtt független polgármesterként méretkezett meg, valóságos állóháborúba keveredett a perecseni RMDSZ-szel.

Indulásához 350 támogató aláírást gyűjtött össze, az aláírók közül többet is helyi RMDSZ-tisztségviselők hívtak fel és vontak kérdőre.

Sikertelen próbálkozását követően 2016-ban került be a helyi tanácsba néppárti képviselőként. Azt mondja, mára elcsitultak a kedélyek, de azt tényként közli, hogy amióta ellenzéki pályára lépett, sok megrendelőjét elveszítette, akiknek addig bérmunkát végzett mezőgépeivel.
„Mindig felemelt fővel járok, nem szégyellem, hogy nem az RMDSZ-hez, hanem egy másik magyar párthoz tartozom. Falutársaimmal tisztességesen viselkedtem, innentől fogva nincs mit szégyellnem. Az más kérdés, hogy minden szinten igyekeznek megbélyegezni. Nemcsak a helyi tanácsban nem tudunk együttműködni, hanem a közös március 15-i ünnepséget is elvitatják tőlünk. Amikor elmentünk koszorúzni a falu közös ünnepére, az RMDSZ-es polgármester rám szólt, hogy ne akaszkodjak az ő szekerébe. Vajon a néppártra szavazók nem ennek a falunak a polgárai?” – kérdezi keserűséggel a szilágyperecseni gazda.

Darabont Attila szerint az ellenzékiséget vállalkozása is megsínylette Fotó: Makkay József
Rokonokkal feltöltött hivatal

Pap Sándor, Kraszna község néppárti önkormányzati tanácsosa, a megye egyik legaktívabb ellenzéki magyar képviselője – aki pártjának időszakos kiadványában, a Csillagos hírekben rendszeresen beszámol önkormányzati munkájáról és a falu életéről – maga is egyféle szélmalomharcnak tartja az elmúlt négyéves mandátumban betöltött szerepét. A 130 méh­családot tartó kisvállalkozó szerint a falu, a község embereit is be kellene vonni sok vitába, az elképzelések megtárgyalásába. Most minden kényelmetlen kérdést lesepernek az asztalról.

Legalább 8–10 éve nem volt falugyűlés Krasznán, ahol a helyi képviselők kiállnának választóik elé, hogy elmagyarázzák, mit szeretnének és a választási ígéretekből mi miért nem valósult meg.

Nem veszik észre, hogy egyre jobban kiürül a község, hogy százával mennek külföldre a fiatalok, akik közül sokan soha többé nem térnek vissza” – magyarázza a helyi elöljáró. A 15 tagú krasznai önkormányzatban 10 hely az RMDSZ-é, kettő a néppárté, kettő PSD-s és kettő PNL-s, az RMDSZ-nek tehát kényelmes többsége van. Pap leginkább azt kifogásolja, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő helyi vállalatok nem találnak munkáskezet, miközben a polgármesteri hivatal 112 személynek fizet szociális segélyt, akik közül mintegy százan nyugodtan vállalhatnának munkát helyi cégekben is. Úgy véli, a polgármesteri hivatal megtehetné, hogy ezek kérését alaposabban átvizsgálja, és kiszűrje a munkaképeseket a segélyezendők köréből. De ilyen irányú felvetései is süket fülekre találnak. Mint ahogy azt is kifogásolja, hogy a polgármesteri hivatal különböző osztályain mintegy ötven ember dolgozik, olyan körülmények között, amikor a velük azonos nagyságú községekben fele ennyi embert foglalkoztatnak. Sok ismerős, rokon, barát bekerült a hivatalba, és ez nem látszik meg a helyi önkormányzat hatékonyságán. Ezekről sem lehet beszélni, mert a többség minden ezzel kapcsolatos kezdeményezést leseper az asztalról.
Pap úgy látja, a falubeliek között nincs ellenségeskedés akörül, hogy valaki a néppárt vagy az RMDSZ színeiben nyert mandátumot. Ezért is tartja abszurdnak, hogy

a két párt között semmiféle egyeztetés nincs, legfentebb a két magyar ember köszön egymásnak.

Pedig volna bőven mit megbeszélni.

Pap Sándor szerint százak menekülnek külföldre Krasznáról Fotó: Makkay József
Le kell győzni a félelmet

Kui Attila, az EMNP Szilágy megyei elnöke szerint senki nem vitatja el, hogy az RMDSZ-es többségű önkormányzatok pályáztak, és sok helyen látható a fejlődés. A bajt abban látja, hogy a lehetőségek függvényében sokkal többet lehetett volna elérni, ezzel szemben minden a négyévenkénti kampánynak van alárendelve. „A tavalyi esztendő a falusi kultúrotthonok felújításáról szólt. Választási év volt – az idei szintén kampányév –, és kampányban elengedhetetlen a szalagvágás.

Érdekes módon mindig a kampány évében adnak át valamit, soha nem előtte és nem utána.

Kui Attila Zsolt nem lát esélyt az együttműködésre az RMDSZ-szel Fotó: Makkay József

Közben sok helyen az a jellemző, hogy a korábbi mandátumokban elnyert célpályázatokat a következő négy esztendőben sem sikerül befejezni” – magyarázza a Szilágy megyei politikus.
Kui szerint nincsenek könnyű helyzetben, mert sok vállalkozó kihátrált a párt mögül. Több helyi üzletember arra ébredt, hogy kemény pénzügyi ellenőrzésen esett át, amikor kiderült, a néppárt holdudvarában tevékenykedik, másokat telefonon figyelmeztettek erre. „Aki a néppárt színeiben vállal önkormányzati munkát, az valami formában a civil életében is megérzi ezt. Az RMDSZ-nek nagyon messze elnyúlik a keze. Sokszor a közösség előtt is megpróbálják befeketíteni embereinket” – összegzi látleletét Kui Attila, aki azt is szóvá teszi, hogy ahol egy közösségi rendezvényt elkezd a néppárt, arra ébred, hogy ugyanazt megszervezi az RMDSZ is. Közösen semmit nem akarnak az ellenzékkel, de az ellenzék rendezvényeit kisajátítják. Ez történt legutóbb Kémeren, ahol az EMNP sikeres augusztusi szilvalekvárfőző eseményét a helyi RMDSZ megszervezte tavaly októberben…
Csomortányi István a néppárti politikusokat érő támadásokkal kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy ez nem jelenthet meghátrálást:

senkinek nem kell félnie az MPP–EMNP választási listáira felkerülni. 2020-ban nem lehet érv egy jelöltség elvállalásához, hogy valaki fél-e.

Mégiscsak egy szabad országban élünk”. Úgy véli, néhány szórványos esetet leszámítva semmilyen negatív következményei nincsenek annak, ha valaki néppárti politikus. Az EMNP elnöke hisz abban, hogy országos szinten előbb-utóbb sikerül rendezni a viszonyt az RMDSZ-szel, és akkor helyi szinten is átértékelődik a két párt együttműködése.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport