Újjáéledő alföldi tanyavilág Magyarországon – a több lábon álló gazdálkodásnak sok birtokon szerves része az erdészet is

Makkay József 2022. március 24., 08:40 utolsó módosítás: 2022. március 24., 09:09

A sok évszázados hagyományokra visszatekintő alföldi tanyavilág az 1990-es magyarországi rendszerváltás óta újra talpra állt. A pár holdas kisgazdaságoktól a több száz hektáros tanyákig széles a választék. Van, aki szőlővel, állattenyésztéssel, gyümölcstermesztéssel vagy erdőgazdálkodással foglalkozik. A kelet-magyarországi Lakitelek határában 450 hektáron gazdálkodó Felföldi Zoltán tanyáján jártunk.

Újjáéledő alföldi tanyavilág Magyarországon – a több lábon álló gazdálkodásnak sok birtokon szerves része az erdészet is
galéria
A falusi vendéglátás vonzereje. Felföldi Zoltán kedvenc hátaslovaival Fotó: Makkay József

Egyedi hangulatuk van a történelmileg híres tanyavilágra emlékeztető alföldi tanyáknak Magyarországon. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban látni eredeti kinézetű tanyai lakóházakat és gazdasági épületeket korhű berendezéssel, ahogyan a két világháború között, vagy a 19. században folyamán éltek az itteni gazdacsaládok. A szovjet szuronyok árnyékában az 1945 után megtelepedő magyarországi kommunista rendszer azonban gyökeresen megváltoztatott mindent: a tanyavilág kisebb-nagyobb birtokai szocialista termelőszövetkezetekké, nagyüzemekké alakultak át, a gazdák jó része pedig bekerült gyökértelen gyári munkásnak városra. Kevesen maradhattak meg tanyáikon, a hagyományos tanyasi életmódot igazából az 1990-es rendszerváltás után lehetett újrakezdeni. Az utódok közül sokan megpróbálkoztak az újrakezdés lehetőségével, mások vidéki kötődés nélkül vágtak bele az izgalmasnak ígérkező tanyai életbe.

A lakiteleki családi ház és a mellette levő vendégház. Jövőt látnak a turizmusban Fotó: Makkay József

Az utóbbi három évtizedben újranépesült tanyavilág értelemszerűen nem ott kezdte, ahol az elődök évtizedekkel korábban abbahagyták.

Egy alföldi tanya ma már teljesen más életkörülményeket kínál, mint a múlt század harmincas, negyvenes éveiben.

Az itt élők is élvezhetik a modern életvitel nyújtotta lehetőségeket, miközben a természet közelségében töltik mindennapjaikat.

Erdőgazdálkodás és „házi” dámszarvasok

A Duna–Tisza közén fekvő Bács-Kiskun megyében, Lakitelken és a környező települések határában népes tanyavilággal találkozik az ember. Az egészen kis, pár holdas tanyáktól a néhány száz hektáros középméretű gazdaságokig igen sokszínű a választék és a gazdák boldogulása. Közéjük tartozik Felföldi Zoltán közgazdász, pályázatíró szakember is, aki 2010 és 2014 között Lakitelek község polgármestereként dolgozott, azonban nem a politika, hanem a gazdálkodás mellett kötelezte el magát.

Erdőkitermelés a lakiteleki tanyán Fotó: Makkay József

A falu főutcájától néhány száz méterre, csendes erdőktől körülvett

tanyáján az állattenyésztés, a földművelés és az erdőgazdálkodás mellett falusi turizmussal és vadgazdálkodással is foglalkozik.

Körbekerített lakiteleki erdejében dámszarvasokat nevel, így vadhús is kerül a család és a vendégek asztalára.
Miközben beszélgetünk, megmutatja hátaslovait a lakiteleki tanya állatfarmján. A közeli fészerben nyergek sorakoznak, választani lehet közülük. A vendégek egy része szívesen lovagol, főleg a gyerekek kedvelik a békés állatok közelségét. De van ennél érdekesebb választék is a szomszédos falu határában, a nyárlőrinci tanyán, ahol a lovas turisták számára modern istállót építettek. Ha az állatszerető vendég a lova közelében akar aludni, megteheti, hiszen az istálló padlásán hálózsákban tud éjszakázni. Vagy a szomszédos épület vendégszobáiban alszik, ki hogyan szereti.
Vendéglátóm terepjáróján gurulunk át Nyárlőrincre mezei és erdei utakon, ahol esős időben is jól lehet közlekedni, a homokos talaj nem okoz tengelyig érő sarat. Nem a legjobb termőterülete ez a megyének, így érthető, hogy a környékről kiszorultak a több ezerhektáros nagyüzemek, helyettük az emberarcú tanyák jutottak több lehetőséghez.
„Generációkra visszamenőleg gazdálkodó családból származom.

Elődeimet a kommunisták forgattak ki a vagyonukból. 1990 után a kárpótlás lehetőséget biztosított, hogy visszavegyük egykori jussunkat.

A kommunizmus éveiben erdőmérnökként dolgozó édesapám úgy döntött, amit lehet, visszaszerez az ősi birtokból. A kárpótlási jegyeken erdőt vásárolt, vagy parlagterületeket erdősített be” – magyarázza Felföldi Zoltán a családi újrakezdés történetét. Megtakarított pénzéből később ő gyarapította a családi birtokot, amely ma 450 hektár erdőből és 100 hektár szántóból, legelőből és kaszálóból áll. Az édesapja és a két gyerek családja által birtokolt tanyák három Kecskemét környéki településen fekszenek: Lakitelken, Nyárlőrincen és Szentkirályon.

Modern juhistálló. A bőséges eleség jó bárányszezont ígér Fotó: Makkay József

A Lakitelken élő közgazdász látja el a birtok adminisztrációs teendőit, az édesapa főleg terepmunkával foglalkozik. Az erdőgazdálkodás az Alföldön is kemény dió: a zömében akácból, szürke és nemes nyárból, és kisebb részt fekete és erdei fenyőből álló faállomány tenyészideje 20–35 év, ami azt jelenti, hogy a telepítést követően bő két évtized után lehet csak fát értékesíteni. Igaz, akkor egyszerre nagy összeget kap érte az erdőtulajdonos, de a ritka bevételek nem igazán teszik vonzóvá az alföldi erdőgazdálkodást. Ehhez nagy elköteleződés és szakmai tudás kell, a Felföldi-birtokon azonban mindkettőből van elegendő.

A közel félezer hektáros erdészetben a fakitermelést hosszú évekre előre betervezve, szakaszosan oldják meg, ami nagy segítséget jelent az európai uniós mezőgazdasági pályázatok önrészének biztosításához.

Birkalegelő a tanya körül Fotó: Makkay József
A megbecsült juhász

A nyárlőrinci tanyának más a hangulata, mint a lakitelekié, itt elsősorban juhászattal foglalkoznak. Az uniós pályázatból megépült tágas birkaistállót vasrácsos folyosó köti össze a juhlegelővel. A szűk alagút arra jó, hogy a gazda, az állatgondozó és szükség esetén az állatorvos hozzá tudjon férni a juhokhoz kezelés, fülszámozás vagy egyéb teendők elvégzése érdekében. Bográcsgulyásba való birkát is vásárolnak innen az emberek, a gazda pedig a fülszám alapján dönti el, mikor melyik állaton ad túl. Ami tenyészállat-szelekció is egyben: a számítógépes nyilvántartásban minden anya- és apaállatról bejegyzések szerepelnek. Ha valamelyik juhról kiderül, hogy nem jó báránynevelő vagy többször is elvetélt, akkor nagy eséllyel a közeli kis vágóhídon köt ki.
Most a húsvéti bárányok értékesítésére készülnek.

Az idei bárányszezon jó vásárt ígér, a fiatal állatok szépen fejlődnek. Igaz, bőséges takarmányozást biztosítanak hozzá.

A teljes tejhozam a bárányoké, a magyarországi juhászatokban nem fejik az állatokat. Aki tejtermelésre vagy -feldolgozásra rendezkedett be, az inkább kecskét tart. A juhsajt és -túró jellegzetesen erdélyi hagyomány.
A telephelyen élő pásztor, Szeibert Károly jól jött a tanyai juhászat számára, érti a szakmáját. Éppen egy nehezen ellő anyából segíti világra a megviselt bárányt. Ellés idején nagyon fontos az emberi jelenlét, hogy idejében fel lehessen ismerni a hasonló gondokat. A gazda szerint Magyarországon is nagyon nehéz jó állatgondozót találni, így aki elszegődik erre a munkára, azt családtagként kezelik.

A gazda a fülszámot ellenőrzi Szeibert Károly juhász (jobbra) segítségével Fotó: Makkay József

Egy több száz hektáros tanyavilágban sok munkás kell. Ha valaki kimarad, az bosszúságot okoz, de a gazdák hozzá vannak szokva a jelenséghez. Amikor hiányzik a munkáskéz, a tulajdonos ül a traktor nyergébe vagy rendezi az állatokat.
A tanyán élő gazda ember­emlékezet óta mindenes volt, és nincs ez másként ma sem. A tanyai élet jellegzetes családi vállalkozás. A sokgyerekes Felföldi családban is, amint az apróságok felcseperednek, biztosan lesz olyan, aki tovább viszi a több évszázados hagyományt.

Gőzkabin és lóúsztatás

Vendéglátóm megmutatja a környék egyetlen lóúsztató tavát a tanya közepén: a nyári melegekben a 40 méteres távot az állatok szívesen átfürdik. De van itt disznótelep és csibekeltető is, a baromfiudvart időnként csak a róka szokta ritkítani.

A falusi vendéglátás a magyarországi tanyavilág sokat ígérő ágazata.

Az új lóistálló, amelynek padlásterében szállást építettek ki Fotó: Makkay József

Akik ezt komolyan veszik, ma már elkötelezett vendégkörrel rendelkeznek. A Felföldi család az elején jár a vendéglátásnak, de folyamatosan fejlesztenek. 16 ágyas lakiteleki vendégházukat újabb szobákkal, gőzkabinnal és pezsgőfürdővel bővítik, a nyárlőrinci tanyán pedig most fejezték be új vendégházukat, amelybe látogatásom idején érkezett a berendezés. Az európai uniós támogatásból megejtett beruházás jó turisztikai szezont ígér a koronavírus-járvány lecsengésével megpezsdülő magyarországi piacnak is. A meleg évszakokra már most folyamatos az érdeklődés. A közeli Tisza nem csak a vízi sportokat kedvelők számára vonzerő, hanem a horgászok és a szabadba vágyó kirándulók is szívesen töltenek itt pár napot.

A vegyes disznóállományban vadmalac is született. Néha vadkan is ellátogat a háztáji kocákhoz Fotó: Makkay József

Sok a sikeres pályázó

Pályázatíró szakemberként Felföldi Zoltánnak nem nehéz a több lábon álláshoz megkeresni a megfelelő hazai és európai uniós pályázati lehetőségeket. Magyarországon mindkettőből bőven akad. Ahogy vendéglátóm fogalmaz, ha egy gazdapályázatnak nincsenek formai hibái, akkor az nagy eséllyel nyerő. A gazdáknak szaktanácsadók segítenek. A pályázati rendszer olajozottabban működik, mint Erdélyben, ahol a pályázó gazdák töredéke jut európai uniós forrásokhoz.
A pályázati pénzek felhasználása azonban Magyarországon sem fenékig tejföl:

az áremelkedések és az elértéktelenedő forint miatt a gazdaprojektek ötvenszázalékos támogatása felhasználáskor rendszerint csak 40 százalékot ér, így a gazda önrésze ötvenről hatvan százalékra nő.

A szakember szerint azonban így is vonzó lehetőség az uniós gazdapályázat, amiből folyamatosan tudnak fejleszteni a gazdaságok.
A pályázatokat elsősorban beruházásokra igényelhetik a gazdák. Igen népszerűek a mezőgazdasághoz kötődő egyéb tevékenységeket támogató pályázatok, mint a falusi turizmus, vagy az élelmiszer-feldolgozás. Mindkét terület új kitörési pontokat jelent a gazdák számára, a mezőgazdasági termények értékesítése ugyanis sehol nem könnyű a nagyüzemek árnyékában.

Turistalátványosságnak is elkél a lóúsztató a Felföldi-birtokon Fotó: Makkay József

Megkötötték a futóhomokot

A mintegy kétszáz anyajuhot, apaállatot és bárányt tartó Felföldi-tanyán az állattenyésztésben és a falusi turizmusban látnak nagyobb jövőt. A házigazda kezében összemorzsolja a homokos földet, ami nem a legjobb termőtalaj szántóföldi növénytermesztésre. A homokos talajt megvédő összefüggő erdőségek a török időkben pusztultak ki, amit az utóbbi három évszázadban, de főleg a második világháború után igyekeztek pótolni a futóhomok megkötésére.

Tűzifából sincs hiány Fotó: Makkay József

A homok a szőlő számára jó termőhely. A 19. században a szőlészek rémálmaként Amerikából betörő filoxéra a homokos talajon szerencsére nem tudott megtelepedni, így ezek a vidékek menekítették át a magyar szőlészetet. Van, aki szőlővel és a környék híres sárgabarack-termesztésével foglalkozik, sokan viszont gyepgazdálkodásra, azaz állattartásra rendezkedtek be, amihez megfelelő takarmánynövénynek kínálkozik a lucerna szántóföldi termesztése.
Mindezt kiegészíti a szakszerű erdőgazdálkodás, a vágásra, kitermelésre érett erdőrészeket azonnal újratelepítik. Nemcsak azért, mert az erdőgazdálkodási ütemterv erre kötelezi az erdőtulajdonosokat, hanem az erdészetben jövőt látó tanyák birtokosai mindig évtizedekkel előre terveznek. Sokan már nem érik meg a most ültetett erdők kitermelését és értékesítését, de gyerekeire és unokáira gondolnak. Ez volt a tanyasi ember életének fő mozgatórugója az előző évszázadokban is. Jó látni, hogy ez a törekvés napjainkban is tovább él.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport