Pattogó tüzű, cserépkályhás Mikulás-esték

Nagy-Bodó Tibor 2020. december 03., 08:56 utolsó módosítás: 2020. december 03., 12:48

Mikulás fontos átmenet az őszi-téli vallásos ünnepek között. A katolikus mindenszentek és a protestánsok reformációja után az adventi időben elindul egy olyan családi, lelki készülődés, amikor egyre inkább Isten felé fordul az ember. Ebben az időszakban érkezik Szent Miklós, a gyerekek kedvenc Mikulása, aki a valóságos egyházi történetéből rég átlépett a népi hagyomány színes világába. Mikulás nélkül sokkal szegényebb lenne minden kisgyermekes család. Összeállításunkban Mikulás-élményeikről kérdeztünk erdélyi értelmiségieket.

Pattogó tüzű, cserépkályhás Mikulás-esték
galéria
Mikulás ott él kicsinyeink szívében és a felnőttek emlékezetében Fotó: Erdély Bálint Előd

Gyéresi Júlia,
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa
Mindannyiunk életében volt már olyan pillanat, amikor jót cselekedtünk, és ettől felforrósodott a szívünk tájéka, és az önzetlenség édes érzése ölelt körül. Egy ilyen történetet mesélek el, mert hiszem, hogy a segítő szándék és a megvalósult jótett egy életre derűlátóvá teheti a gyerekeket.
Volt egyszer egy édesanya, aki egyedül nevelte két szép kislányát. Édesapjukat korán elveszítették autóbalesetben, amikor egy távoli országból éppen hazafele tartott. Az anyuka mindent megtett, hogy kislányainak boldog életet biztosítson, és ne érezzék hátrányos helyzetűeknek magukat.

Nem voltak sem szegények, sem gazdagok, megvolt mindenük, amire szükségük volt: szeretet, biztonság és meleg otthon.

A nagyobbik, kilencéves kislányt Zsuzsikának, a kisebbiket, az ötévest, Sárikának hívták.
November végére járt, amikor a napsugarak még langyosan simogatják az emberek arcát, de már elkél a sapka és a sál. Zsuzsika éppen a házi feladatát írta arról, hogy melyik évszakot miért tartja szépnek, Sárika a babáival játszott.

A bejárati ajtón csöngettek. A szomszédjukban lakó Ilonka néni jött látogatóba. Már régóta tervezték, hogy elköltöznek a tömbházból. Imre bácsival sokat dolgoztak: a Bóbita mosolya névre elkeresztelt virágkertészet népszerű lett, és megengedhették maguknak, hogy két fiukkal, Zoltánnal és Ádámmal, no meg a két magyar vizslájukkal abba a viráglugasos házba költözzenek, amelyre régóta vágytak. Az édesanya leültette Ilonka nénit a konyhában, megkínálta fahéjas-almás süteménnyel, és mindenféléről beszélgettek. Zsuzsika egyre jobban fülelt.

Közeledik Szent Miklós napja – hallotta édesanyja suttogó hangját –, és Zsuzsika babaházat kíván. Nem mondhatom azt a gyermeknek, hogy Mikulás a szülők anyagi helyzete alapján szállítja az ajándékokat.

A húgoméknál három babaház is van, mindig azokkal akar játszani, ha ott vagyunk vendégségben”.
Zsuzsika elkezdett álmodozni, és többé már nem figyelt arra, hogy mit beszélnek a felnőttek. „Jaj, a babaház! El is feledkeztem róla, sóhajtott, pedig mennyire szeretném! Tényleg, nemsokára jön a Mikulás! Hátha mégis elhozza nekem, ha egy szép, szívhez szóló levelet írok neki. Megírom, hogy milyen jól tanultam, mennyit segítettem édesanyámnak, és még Jeromost és Jónást is elvittem sétálni!” Hirtelen talpra ugrott, és kiszaladt a konyhába. Gyors, határozott mozdulattal nyitotta ki az ajtót, és elkiáltotta magát: „Tudom már, édesanyám! A Mikulástól kérek babaházat!”
Ilonka néni és az édesanyja is rémülten néztek rá, megijesztette őket Zsuzsika hevessége. „Drága kislányom, hogy te milyen elszánt vagy! Beszélünk erről később, most itt van Ilonka néni, hadd váltsunk még egy pár szót” – csitította a lányát, megölelte, megigazította ruhácskáját, és puszit nyomott az arcára.
Másnap Zsuzsika feldúltan jött haza az iskolából. „Édesanyám, nincs is Mikulás! Azt mondták a nagyok, hogy az egész csak hazugság. A szülők veszik az ajándékokat, és nem a Mikulás hozza!” Amikor a húga látta, hogy Zsuzsika mennyire indulatos, sírni kezdett. Az édesanya alig tudta megnyugtatni őket. Zsuzsika durcásan az ablakhoz szaladt, és kikönyökölt. Abban a pillanatban egy taxi állt meg a tömbház előtt. És ha hiszitek, ha nem, kiszállt belőle a Mikulás. Zsuzsika csak hebegett, habogott, alig tudta kimondani, hogy mit is lát. Egy perc múlva csöngettek az ajtón. Zsuzsika lélekszakadva odarohant, és sarkig tárta.

A küszöbön ott állt a Mikulás egy hatalmas, fényes ezüstpapírba csomagolt dobozzal.

A kislányhoz fordult: „Zsuzsika, nagyon ügyes kislány vagy, és meghatott a kérésed. Tudom, hogy régóta vágysz rá, de soha nem követelőztél. Hat nappal hamarabb érkeztem, mert még sok helyre kell eljutnom. Maradj ezentúl is ilyen kedves, segítőkész és szorgalmas”. Letette az óriási dobozt az előszobában, megpuszilta Zsuzsika feje búbját, elköszönt és elment.
Zsuzsika izgatottan bontogatta a csomagot. Minden képzeletet felülmúló látvány volt! A világ legszebb babaházának lett a boldog tulajdonosa. Észre sem vette, hogy újra csöngettek, és Ilonka néni állt az ajtóban. „Zsuzsika, a te hangodat hallottam a lépcsőházban?” – kérdezte. Zsuzsika buzgón bólogatott: „Igen, az enyémet! Olyan boldog vagyok! Teljesült a kívánságom! Gyere, Sárika, játsszunk!”
Azt már nem látta, hogy az édesanyja könnyes szemmel öleli meg Ilonka nénit, és azt suttogja neki: nagyon köszönöm.

Mikulás és a pozsonyi kifli

Kőrössy Réka,
Erdélyből elszármazott, Floridában élő értelmiségi

Hét-nyolc éves lehettem, húgaim még kisebbek. Elérkezett a várva várt Mikulás-nap előestéje. Szépen felsorakoztattuk a cipőket a konyha ablakpárkányára. Kinn nagy pelyhekben hullt a hó, jó utat biztosítva a Mikulás szánjának. Korán feküdtünk, hogy korán kelhessünk.
Másnap reggel volt nagy öröm, a cipők tele voltak cukorkával, csokoládéval. De volt ott virgács és Krampusz is. Ráztuk a cipőket, hátha van még valami bennük. Gurult is a sok dió szanaszét.
Nagymamám ekkor így szólt: „ne herdáljátok el a diót, inkább adjátok ide. Lesz belőlük pozsonyi kifli. Ahány diót adtok, annyi kiflit kaptok”. Emlékszem, én öt diót adtam neki.
Eltelt a nap, délután lett, decemberben korán esteledik. Kinn havazott, fehér volt az udvar. Egyszer csak csengő hangját hallottuk, lovas szán állt meg a ház előtt.

Nyílt az ajtó, és Miklós nagybátyám lépett be. Rázta a havat a kabátjáról, mögötte a kocsis egy nagy kosár almát cipelt. Nagy üveg méz aranylott a kosár közepén.

Édesapám szólt nekem, hogy köszöntsem fel nagybátyámat. Mindig nekem kellett szavalnom, köszöntőt mondani, így hát odaálltam nagybátyám elé és elmondtam a betanult szavakat: „névnapodon Miklós bátyánk szeretettel köszöntelek.” Ennyi lett volna, de az ünnepi hangulatban még hozzátettem: „ha majd egyszer öreg leszel, Mikulás lesz belőled.” Közben nagymama behozta a nagy tál pozsonyi kiflit a konyhából, kínálta nagybátyámat, aki párat betett a kabátja zsebébe, mert kinn várta a szán. De mielőtt kilépett volna a házból, egy könyvet nyomott a kezembe. A szán elment, a ház csendes lett. Gyorsan a szoba egyik sarkába bújtam a könyvvel és az öt kiflivel. Dobogó szívvel nyitottam fel Aesopus Meséit. Az első oldalon ez állt: „Rékának, a Mikulás”. Kívánom, hogy idén is hozzon a Mikulás mindenkinek valami nagyon szépet.

Adni-kapni egyaránt jó

Csákváry Éva
újságíró, a Bihari Napló volt munkatársa

Szent Miklós vagy Mikulás, ez itt a kérdés. Megrögzött ateista lévén nem vagyok köszönő viszonyban a szentekkel. Szent Miklósról viszont többek között azt olvastam, hogy Oroszországban, Görögországban és Szerbiában a pálinkafőzők védőszentje. Ez elgondolkoztatott. Mégiscsak a jó öreg Mikulás bácsi figurája kedvesebb a szívemnek.
Emlékeimben most is elevenek a pattogó tüzű, cserépkályhás Mikulás-esték, amikor a szüleim megtöltötték mindenféle földi jóval a gondosan megtakarított és ablakba kitett cipőket.
Ma

szeretem nézni az unokáimat, nagy szorgalommal fényesítik csizmájukat, aminél talán csak csillogó szemük fényesebb, amikor reggel megtalálják az ablakba kitett lábbelikben a becsempészett apró ajándékokat.

E kedves szokást gyermekeim nagy szeretettel dédelgetik még a messzi Amerikában is. Az ott élő rokonságom is meglepetéseket szerez a kicsiknek, akik nagy izgalommal mesélik másnap az iskolában amerikai osztálytársaiknak, hogy nálunk, magyaroknál milyen kedves népszokás van, és szeretettel osztozkodnak a finom édességeken.
A Mikulás környéki hercehurcával kapcsolatban mégiscsak zsörtölődnék egy keveset. Sajnos, hajlamosak vagyunk túlzásba vinni a Mikulásra szánt beszerzéseket. Egyre inkább az egymás túllicitálása a jellemző és nem az ajándékozás öröme. Hisz adni-kapni egyaránt jó. Nem kellene a boltokat kifosztani és a kislányoknak a legdrágább járó-beszélő babát, a fiúknak pedig a felülmúlhatatlan távirányítós ketyerét megvásárolni. Ez az ünnep nem erről szól: az igazi örömöt, amikor a gyermekek tapsikolva találják meg az éj leple alatt becsempészett ajándékokat, a meglepetés erejének köszönhetjük. Ne a sokasodó „csilivili” kerüljön előtérbe, hanem a szerető gondoskodás és az ajándékozás varázsa.
Ahogy telnek az évek, egyre inkább erősödik bennem a tudat:

Mikulás létezik, ott él kicsinyeink fantáziájában és a mi emlékeinkben egyaránt. Ezt nem veheti el tőlünk senki,

hiszen az emlékek még most is oly elevenek, amikor a régmúltban a finom csokit szopogatva önfeledten nevetgéltünk azon, hogy drága jó apukámnak krumplit meg hagymát hozott a szakállas öregúr.
Akármennyit is elmélkedünk e témán, a végkifejlet mégis egyértelmű: tudunk örülni, örömet szerezni, és amíg ez így van, boldogok vagyunk. Az egyre inkább érzelemszegénnyé vált világunkban a boldogság a legfontosabb.

A kozmopolita Mikulás

Tódor Csaba
székelykeresztúri unitárius lelkész

A Mikulás ángyója egy régi faluban lakik. A falu igen kicsi, és takaros utcái vannak. Egyesek azt mondják, halmaz-szerkezetű. Mások sárosnak mondják. Tény, hogy szekérrel könnyen el lehet bolondulni benne. A falu közepében van egy szép fehér templom. Ez a falu központja. A falu egyetlen utcája úgy körbekígyózza a templomot, mint egy használat előtti utókötél. Mondhatjuk úgy is, köldökzsinórként tekeri körül a templomot az utca.

A főút két oldalán házak állnak és kertek. A köldökzsinórutcán közlekednek az emberek. Ősszel itt gurul a dió, a lábnyomokban megáll a víz és a csorda járásakor egy-egy tehén. Busz nem jár a faluba, orvos sincs, az emberek ritkán betegek.

A híreket is e köldökzsinórutcán viszik a szomszédok egymáshoz. E kicsi faluban mindenki szomszéd, s az egész nagyvilág életre kel minden továbbadott szusszanásban, ami hangként jön ki a szomszédokból. Olyan teremtésféle, dohos, nyirkos művelet, amikor a szuszogás megvastagodik, s pengeni kezd, hang lesz, majd szó, és gondolat fogan. Máskor pedig gyermek.
E régi faluban így keletkeznek a mítoszok. Mivel azonban a köldökzsinórutca körbejár az alszegben – itt nincs túlsó utca –, az egyik ház egy éppen nyitva felejtett szájhoz hasonlít. Ebből folyamatosan jön ki a lehelet. A szomszéd ház olyan, mint egy zárt ajak. Ebből nem jön ki semmi. Be van deszkázva az ablak, mert elmentek a mitikus hősök „némötbe”. Egyik autót mos, a másik fehér inget és a becsületét, hogy megadja az adósságát.
Erőst érdekes e kicsi falu, mellette van egy régi erdő, amit a helyiek Nagyerdőnek neveznek. A múltban a Nagyerdő látta el a falut ajándékkal: fával, fűvel és gombával. Csak annyit hoztak haza, amennyire szükségük volt az embereknek: koporsónak, gerendának, bölcsőnek, s a maradék szegydeszkából egy-egy lapítónak valót.

Ünnepi díszben a városok. Sokan túlzásba viszik a Mikuláskor beszerzett ajándékokat Fotó: Beliczay László

Ennek a kicsi falunak nemrég lett egy testvérvárosa Amerikában. Nagyváros, de a kicsi faluból még nem járt ott senki. Az egyik tátva maradt szájú ház tréfafabölcsőjében látott világot annak idején a Mikulás. Amikor megnőtt, ő is kijött az utcára, s megállt a köldökzsinórutca egyik kanyarjában beszélgetni. Ő lett aztán a posztmodern pletykamitikus Mikulás, aki szintén eltűnik évközben valahová. Egyesek szerint külföldre. Mások szerint nem.
Amikor így december ötödikén tavaly hazajött, elkezdte mondani a maga módján, hogy a messzi Amerikában, a nagy testvérvárosunkban akkora házak vannak, hogy az eget karcolják. Rakétákkal kellett széjjelbarmolni az egyik esőfelhő gyomrát, nehogy kiszakassza valamelyik eget karcoló ház tetejéről a kupás cserép. Ez a nagy amerikai város nagy ajándékot akar küldeni: ösztöndíjat a kicsi faluban élő öt gyermeknek. Óvoda nincs, iskola sincs, de gond van elég minden reggel, amikor iskolába kell menni. Hogy az iskolabuszra hányan és hogyan ülnek maszkkal, egymástól távol. Ez a kicsi falu nagy gondja.

A Mikulás az évet ott töltötte, és azzal bízták meg, hogy átadja az üzenetet, de a pénzt nem adták oda neki.

Erre föl a szomszédok összegyűltek a falu profán helyén, ami a templom mellett van. Elkezdtek beszélni és tervezni, hogy karácsonyra mit vesznek az ösztöndíjból: új tréningblúzt, aktív hangfalat, telefont, és van, aki disznót. Volt, aki kocsiban gondolkozott. A Mikulás is rájött valamire. Megkereste ángyója házát, ami ugyanolyan csiki-csuki ház volt, mint a szomszédé, s bement az elsőházba. Ott volt egy üres bölcső, és abba beléfeküdt.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport