Nem kell félni a szórványtól: a Petőfi-program ösztöndíjasai romániai magyar kisközösségekben

Szucher Ervin 2020. április 16., 09:39

Háromtucatnyi fiatal magyar értelmiségi hagyta el legalább kilenc hónapra magyarországi komfortzónáját, és költözött Erdélybe, Moldvába, Bukarestbe, ahol a magyar kormány Petőfi-programja keretében teljesít szolgálatot. Az ösztöndíjasok a folyamatosan zsugorodó szórványközösségekben próbálják égve tartani a pislákoló lángot.

Március 15-ei szabadtéri rendezvény Nagybányán a Petőfi -program ösztöndíjasának szervezésével Fotó: petofiprogram.hu

Miért adja fel valaki ideiglenesen budapesti színészi pályáját? Ausztrália vagy Új-Zéland helyett miért jó neki Bukarest? Miért jön egy fiatal tanár Tatáról a legtöbb erdélyi számára is ismeretlen Halmágyra néptáncot oktatni? Miért cseréli fel egy magyar fiatal ausztriai túravezetői állását segesvári szórványkollégiumi munkára? Ha a sors úgy hozta, hogy Székelyföldről Budapestre röpítette az élet, miért tér vissza a Zsil völgyébe? Aki pár éve „szabadult” az elrománosodás útján járó Csángóföldről, vajon miért vállal sors-
közösséget és szélmalomharcot Petrozsényben? Mindezek olyan kérdések, amelyet a Petőfi-program keretében Erdélybe, Moldvába és Bukarestbe került fiataloknak tettünk fel. Az öt évvel ezelőtt útjára indított program alapvető célkitűzése, hogy a szórványterületek fogyatkozó magyarságán segítsenek a kiküldött ösztöndíjasok. A „petőfisek” leginkább a hagyományápolás, az anyanyelvoktatás és a kulturális programok szervezésével próbálnak életet lehelni a rászoruló közösségekbe.

Akik nem a Nyugat bőségét választották

Tóth Noémi a magyar fővárost cserélte fel a románra. A budapesti lány többször is megfordult Erdélyben, megkedvelte a Székelyföldet, de Buka­restet addig csak képekről ismerte. A Magyarországon szabadúszó színészként dolgozó Noémi változást szeretett volna az életében. Feliratkozott a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi-programra is. Az első a világon szétszóródott diaszpórát célozza meg, utóbbi a Kárpát-medencébe, a határon túlra szorult magyarokat szólítja meg, közülük is azokat, akik szórványban élnek. A fiatal művésznő nem tagadja: inkább Ausztráliáról és Új-Zélandról álmodozott, de a hatósági meghallgatás után nem kapott választ. Később telefonon kérdezett rá, mire számíthat.

Tóth Noémi Új-Zélandra vágyott, végül megkedvelte Bukarestet Fotó: Tóth Krisztina/Facebook

A Brassó melletti Hétfalut vagy Bukarestet ajánlották a program irányítói. „Nem sírtam el magam, de nem erre számítottam. Most mégis Bukarest megváltásnak tűnik!” – áradozik a román fővárosról, amelyet lépésről lépésre kezd megismerni. Ha nem muszáj, nem buszozik, és nem ül metróra, inkább kilométereket gyalogol, hogy minél többet lásson a városból. Szeptemberben elkezdett munkájával Noémi az Ady Endre-líceumban, a Petőfi-házban és a Balassi Intézetben próbálja összefogni a Bukarestben élő magyarokat. Nyelvórát, meseterápiát és pszichológiai órákat tart, de mindenekelőtt – hivatásából adódóan – színjátszást tanít a magyar iskola diákjainak.
A szintén „elsőéves” Farkas Emőke tízéves lányával Tatáról érkezett a Brassó megyei Halmágyra. Szakmája szerint néptáncoktató, de az önképzőkör és a tanműhelyóra között most a népviselet felélesztésére buzdítja a helyieket.

Bort iszik, és vizet prédikál, aki otthon, Budapest és Bécs között a néptánc jövőjét hirdeti. Választanom kellett: tovább haladok a kiégés útján, vagy belevágok valami másba”

– meséli történetét, hogy miként került a Szászföld egyik vegyes településére. Néhány hónap alatt, amióta Erdélyben van, szerkesztett már a helyiek receptjeiből gyűjteményt, és végigkántálta a halmágyiakkal Kóbort, olyan élményt nyújtva az elnéptelenedés szélén álló falu lakóinak, amilyenben évtizedek óta nem volt részük.
Nem mesze a két Brassó megyei vidéki településtől, Kőhalomban Halász Hargita szolgál. Bár a keresztneve alapján székelyföldinek tűnhet, ő is a határon túlról érkezett. Délvidéken szórványban nőtt fel, és ott is dolgozott két évig tanítónőként. Hosszú kihagyás után a maradék maradékát próbálta újratanítani anyanyelvére. Ezt látta kisgyerek kora óta: református püspök édesapja, Halász Béla az igehirdetés mellett egész életét a nyelv és a nemzeti identitástudat megmentésének szentelte.

A délvidéki Maradék után Kőhalomban nem érzem magam annyira szórványban”

– mosolyodik el a lány, aki a szórványbentlakás esti programjaival és a kisváros kulturális életének felpezsdítésével foglalkozik.
Tímár Karina szintén szórványból érkezett, Moldvából. Némi tapasztalatra már szülőfalujában, Pusztinán is szert tett, ahol a kolozsvári mesterizés közben magyar nyelvet oktatott. „Az anyanyelvemre tanítottam csángó falustársaimat úgy, hogy jómagam is csak tizenéves koromban tanultam meg magyarul. Hetedik osztályos diákként kezdtem el énekelni, addig hallani sem akartam a magyar nyelvről. Ekkor viszont érdekes változás állt be az életemben:

eldöntöttem, hogy középiskolába nem Bákóba, hanem Csíkba felvételizek. Kilencedik osztályos tanulóként Csíkszeredában ismerkedtem meg a magyar ábécével”

– adja elő mesébe illő történetét a huszonéves pusztinai lány. Petrozsényban és Petrillán néprajzosként inkább hagyományőrző programokat szervez, ezenkívül magyar nyelvet, táncot és dalokat tanít. Mint mondja, elindította a Szórványból szórványba című programot, mert a moldvai csángók jelentős része nem tudja, hogy a Zsil völgyében is élnek magyarok. Az információ-
hiány kölcsönös, hisz a bányavidéken azon csodálkoznak, miként képviselheti egy csángó lány a magyar nyelvet és kultúrát.

Tímár Karina moldvai csángóként szórványmunkára a Zsil völgyébe került Fotó: Tímár Karina/Facebook
Itt ragadt, haza sem menne

A többnyire távolabbi vidékekről érkezett ösztöndíjasok között van olyan is, aki nemcsak megszerette Erdélyt, de az itt maradás mellett döntött. A Segesváron szolgáló Prosenszki Róbert még a „petőfisködése” előtt a Székelyföldre költözött. A fehérgyarmati férfi Székelykeresztúron az Orbán Balázs Gimnáziumban, majd a szentábrahámi Benedek Elek Általános Iskolában kóstolt bele a romániai tanügyi rendszerbe. Az itt tapasztaltak nem riasztották el. Ellenkezőleg, mélyebbre szeretett volna ásni, így Csángóföldre kérette magát.
„A pedagógusszövetség tiszteletbeli elnöke, Lászlófy Pali bácsi azt mondta, nevezzek be a Petőfi-programba, amiről addig nem is hallottam” – idézi fel a kezdeteket az immár négy éve Erdélyben tartózkodó férfi.
Prosenszki közben megismerkedett élete párjával, Udvarhelyszékre nősült, családot alapított.

Jól érzem magam Erdélyben, Székelyföldön, hiszen itt egészen másak az emberek, mint otthon. Ezt már idestova két és fél évtizede tudom, hiszen 17 esztendős korom óta járok túrázni ide.

Emlékszem, első átruccanásomkor nemcsak a hegyek és tájak érdekeltek: folyton arról faggattam a magyar és román embereket, mi történt 1990 márciusában Marosvásárhelyen” – osztja meg fiatalkori élményeit az immár erdélyivé vált férj és apuka, aki áttelepedése előtt ausztriai hegyi túrák vezetésével foglalkozott.

Nem kell megijedni a Zsil völgyétől

Bár egy Magyarországon szocializálódott fiatalnak a szórvány nemcsak kalandot, hanem komoly kihívást, olykor túlélőprogramot jelent, a lapunk által megszólaltatottak közül senki nem bánja, hogy Erdélybe vagy Bukarestbe szegődött el. Mi több, a részben bürokratikus, részben kulturális vagy nyelvi akadályok ellenére örömmel és odaadással végzik munkájukat.
A Petőfi-programba válogatottak többsége hivatásnak érzi azt, amit a határon kívülre szorult és elszórványosodó magyarságért tesz. „Nem kell félni a szórványtól, és nem kell megijedni a Zsil völgyétől” – hangoztatja az egyik ösztöndíjas, akinek véleményét társai is osztják. A gyergyószentmiklósi származású, Budapesten tanult Jeszenszky Melinda Teréz megjárta már a kárpátaljai Gyertyánligetet, jelenleg a lupényi magyarok szolgálatában áll. Örömmel nyugtázza, hogy nem az egyedüli, aki vállalja a lepukkant bányavidéket. Mint mondja, nemrég érkezett a völgybe egy magát odakérető református lelkész is.

Még többre tartanának igényt

A program egyik haszonélvezője a szamosújvári Prima-díjas Téka Alapítvány. Az önálló magyar iskolájával, művelődési központjával és szórványkollégiumával főként a Mezőség északnyugati részét „pásztázó” civil szervezet képviselői rendkívül elégedettek az ösztöndíjasok segítségével. Balázs-Bécsi Attila alapítványvezető szerint eddig minden náluk megfordult fiatal maradandót alkotott. „A Petőfi-program sok értékes embert hozott Erdélybe” – állítja Balázs-Bécsi.
Török István unitárius esperes, aki a Fogarasra helyezett petőfiseket felügyeli, egyenesen kultúrnagyköveteknek nevezi az immár ötödik éve a romániai szórványmagyarság körében tevékenykedő ifjakat. „Fogarason az RMDSZ hibája miatt 70 gyerekkel szűnt meg az állami magyar nyelvű általános oktatás. A közösséget, amelyet szinte egyszerre két pap is elhagyott, igen megviselte az újabb csapás. Akkor kezdődött a Petőfi-program a heti rendszerességgel tartott anyanyelvórákkal, kulturális rendezvényekkel, majd 2016-tól a fogarasi magyar nappal” – sorolja a petőfisek megvalósításait a befogadó szervezet, Fogaras esetében a közeli olthévízi unitárius egyház képviselője.

A magyar napnak azért van kiemelt jelentősége, mert az anyanyelvet és a kultúrát kihozza a templomok vagy előadótermek falai közül. Mindez Fogarason mérföldkőnek számít, hiszen az utolsó magyar majálist Babits Mihály szervezte száz évvel korábban.

Krupa Annamária a Szatmár megyei Sárközújlak mentora. A háromszáz fős faluban, amelynek lakói közül mintegy száz magyar van, a gyermekek – noha beszélik anyanyelvüket, és ragaszkodnak néphagyományaikhoz – sokáig nem voltak tisztában azzal, hogy ők lényegében nem a többségi nemzet tagjai. Amint a közeli Avasújvárosban tanító alsó tagozatos pedagógus örömmel újságolja, a hozzájuk került ösztöndíjasnak köszönhetően a helyiek kezdik felfedezni identitásukat.
Jó lenne, ha a kilenc hónapos programot egész évesre bővítenék – vélekednek többen is. Zahoránszky István, a Máramarosszigeten működő Hollóssy Simon Egyesület elnöke az egyike azoknak, akik a vakáció idejére is igényt tartanának a Petőfi-programos fiatalra. Mindezt a tevékenységek folytonosságáért tartaná fontosnak, ugyanis a nyári vakációban nem áll le az élet. Ellenkezőleg – felpezsdül.
A szigetiek még így is szerencséseknek vallhatják magukat, hiszen számos szórványtelepülés nem is próbálkozott ösztöndíjast „szerezni” magának.

Ha nem tudunk az adott település gondjairól, terveiről, az ottani közösségi szervezetekről, mi innen, Budapestről végképp nem találhatjuk ki, mire lenne szükségük”

– adja meg a „vajon miért csak a szomszéd falunak lehet ösztöndíjasa” típusú kérdésre a választ Mucsi Géza, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának osztályvezetője, a program szakmai vezetője. Nemcsak a befogadók, hanem az ösztöndíjat megpályázók részéről is komoly igény mutatkozik arra, hogy a határon túli vagy a diaszpórában élő magyarság szolgálatába álljanak. Szakács Tamás budapesti programkoordinátor szerint háromszor akkora a jelentkezők száma, mint amennyit képes befogadni a rendszer. A kölcsönösen előnyös megoldást a programban részt vevő települések és ezzel együtt az ösztöndíjasok számának a további növelése jelentené.
A Petőfi-program 2015-ben félszáz fővel indult, ami első körben 65-re gyarapodott, jelenleg pedig 75-en veszik ki részüket a magyarságmentő munkából. Románia 24 településén – Erdélyben, Moldvában és Bukarestben – 38 ösztöndíjas teljesít szolgálatot. Az ösztöndíjasoknak köszönhetően elsősorban közösségi hálózatok épülhetnek ki, amelyek révén lassulhat a magyarság számának csökkenése. A program megálmodói szerint a szórványközösségek erősödő magyarságtudatával hosszú távon akár meg is lehetne állítani, esetenként pedig visszafordítani a fogyási folyamatot.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport