Keresztség révén háromszáz gyereke van – Nemeshegyi Péter jezsuita atya 37 évig szolgált Japánban

Csermák Zoltán 2021. december 16., 09:10 utolsó módosítás: 2021. december 16., 13:34

Budapesten, a Semmelweis utcai Háló Közösségi és Kulturális Központban december 3-án szentelték fel a Nemeshegyi Péter jezsuita atyáról elnevezett termet. A szerzetes másfél éve, Páduai Szent Antal napján 97 éves korában hunyt el. Életének jelentős részét Japánban töltötte pasztorális munkával. A távoli országról, a keleti kultúráról, a hitről beszélt legutóbbi találkozásunk alkalmából.

Keresztség révén háromszáz gyereke van – Nemeshegyi Péter jezsuita atya 37 évig szolgált Japánban
galéria
A jezsuita atya asztali áldást mond Japánban Fotó: Nemeshegyi Péter magánarchívuma

Jézus nevét – viszonylag későn – 1549-ben ejtették ki először Japánban. A „szó kimondója” nem volt más, mint Xavéri Szent Ferenc jezsuita szerzetes. Odaérkezése után sikeresen térített, több százan kérték a keresztség felvételét, s ezzel megnyitotta az utat a misszionáriusok előtt. Két évig volt Japánban, s szeretett volna a császártól külön engedélyt szerezni, hogy az egész országban hirdethesse az evangéliumot, a Kirishitant. Sajnos a belharcok miatt az uralkodónak nem volt igazi hatalma. Szent Ferencnek más szempontból sem volt könnyű helyzete, mivel Japánban – egy közhely szerint – minden bölcsesség Kínából származik, s a szigetlakók szerint Kínában a keresztény tanítások ismeretlenek. Ezzel az érvvel a buddhista szerzetesek a keresztények ellen hangolták a népet.

Szent Ferenc a rá jellemző hévvel reagált: „Elmegyek, s megtérítem Kínát”.

A Kanton városával szemben fekvő szigetig, San-Csaoig jutott el, s várta a jó szerencsét, hogy bejusson az országba. Egy zsák borsért egy csempész vállalta is átszállítását. Utolsó levelében egy kereskedő barátjának újságolta tervezett kínai útját, amit halála akadályozott meg. Testét a malajziai Melakkában temették el ideiglenesen, s utána az indiai Goában helyezték örök nyugalomra.
Válogatott kínzások

Ferenc két társa Japánban maradt, s lelkes munkájuk gyümölcseként a 17. század derekán már 300 ezerre becsülték a keresztények számát.

A népszerűséggel a keresztényüldözések is elkezdődtek. Tojotomi Hidejosi sógun, aki paraszti sorból küzdötte fel magát, betiltotta a missziót s a hit gyakorlását. A keresztények „takaréklángon” próbálták túlélni a nehéz időket.
Az 1600-as év belharcában, pontosabban a szekigaharai ütközetben Tokugava sógun győzött, s az új éra a 19. századig tartott. A császárnak nem volt tényleges hatalma, a sógunok uralkodtak valójában. A fővárost Kiotóból a keleti Tokióba helyezték át, igazi „rendőrállamot” tartottak fenn, hatalmukat a katonai erő biztosította. Az új vezérek világképébe nem illett igazán a kereszténység: minden zsarnok fél azoktól, akik egy más urat is tisztelnek. Így Takayama Ukon nagyurat, a híres szamurájt hite miatt Manilába száműzték, a mártírt nemrégiben avatták boldoggá.
Az üldözés egyre keményebb lett, a külföldieket vagy megölték, vagy kiutasították. A keleti ember rendkívüli kegyetlenkedésre képes, így a keresztényeket válogatott kínzásokkal kényszerítették hittagadásra. A vallást így csak titokban lehetett gyakorolni, s testvéreink Istenbe vetett hitükkel várták a jobb időket.

Xavéri Szent Ferenc szobra a japán Oita városában

Mintegy ötvenezren őrizték hitüket

A jobb idők a 19. század közepén jöttek el. Matthew Calbraith Perry ellentengernagy hatalmas hajói megjelentek Tokió előtt, s a japánok hiába forgatták mesterien kardjukat, az ágyúk ellen semmit sem tehettek, s egyenlőtlen szerződés megkötésére kényszerültek. A kikötők megnyitása és a vallásszabadság engedélyezése is része volt a paktumnak. Kereskedők jelentek meg a láthatáron, konzulátusok nyíltak. A korszak lenyomata Puccini örökbecsű operája, a Pillangókisasszony.
Egy csoda is kötődik a nyitáshoz. Bernard Petitjeant, a Párizsi Külföldi Missziós Társaság papját 1863-ban Japánba küldték. A misszionárius Nagaszaki városában fából épített egy gótikus stílusú templomot, a szentély ma már műemlék. Az épületet csak külföldiek látogathatták, japánoknak tiltott volt a belépés. Az atya viszont felfigyelt arra, hogy a templom előtt öregasszonyok álldogálnak gyerekekkel. Egyikük – a nevét is tudjuk, Sugimoto Yuri – megszólalt japánul: „hol van Mária úrnő?” A pap bevezette őket a mellékoltárhoz, ahol a kis csapat letérdelt és imádkozott. Kifelé menet még egyszer szólt Yuri néni: „a mi szívünk ugyanolyan, mint az ön szíve.”

A pap eufórikus hangulatban írt levelet yokohamai elöljárójának: „kedves Atya, örvendjen velünk, mert megtaláltuk a régi keresztények leszármazottait!”

Világossá vált, hogy – a keresztényüldözések ellenére, meghúzva magukat falvaikban, a környező szigeteken – mintegy 50 ezren őrizték hitüket püspök, pap és mise nélkül. Elhagyatottabb helyeken imádkoztak, sokszor reggeltől estig. Egyik szigeten víz csepegett a sziklából, egy bögre telt meg egy teljes nap alatt, összegyűjtötték, s otthon ezzel kereszteltek. Egy kicsit elferdült a tan, a latin szöveg nehezen ismerhető fel, de a Jóisten bizonyára megértette ezt. Mondogatták unokáiknak: „egyszer még eljön a római pápa Japánba, s nagyhangon énekelhetjük a Szűz Máriát dicsőítő énekeket.” Akkor ez valószínűtlennek tűnt, mert még túl kellett élni egy újabb keresztényüldözést, de II. János Pál pápa 1981-es útjával mégis megvalósult álmuk.

Mártírok múzeuma Nagaszakiban Fotó: Kováts Antal

A népszerű Szűz Mária alakja

Ami a japánokat a kereszténységben megérintette: a halál utáni örök élet, a mennyország. Mély evangéliumot jelent számukra: van Isten, szeret minket, velünk van, hazavár. A kicsinyek, a szegények felé hajló Jézus alakja az üldöztetések alatt különös vigaszt adott. A misszionáriusok viselkedése szintén példaértékű volt: kivették a részüket az elesettek, a betegek ápolásában, az első lepratelepet is ők hozták létre. Luis de Almeida portugál jezsuita atya korszerű ispotályt alapított. A dél-japáni Oita városában Almeida emlékművén az atya két japán fiatalembert tanít sebészetre. A főtéren áll Ōtomo Sōrin keresztény hűbérúr és Xavéri Szent Ferenc szobra is. Szintén a városban állítottak szobrot Itō Mancio atyának. Ő volt az egyik pap a négy közül, akit a jezsuiták Európába küldtek, hogy megmutassák az európaiaknak a japán kereszténység világát. Nemzeti viseletben járták az országokat, Madridban II. Fülöppel, Rómában XIII. Gergely pápával, majd a szentatya halála után utódjával, V. Szixtusszal találkoztak. Bevonulásukat Rómába a Vatikáni Múzeum egyik falfestménye is megörökítette: egy úrnapi körmenetben fedezhetjük fel alakjukat. Itō Mancio arcmását Tintoretto is megörökítette.
A keresztény szimbólumok is kialakultak.

Szűz Mária alakja különösen népszerű volt, a Párizsi Missziós atyák is a Szűzanya oltalmába ajánlották Japánt.

A buddhizmusban létezik az irgalmasság Buddhája, a Kannon. Ábrázolása a VI. századig nyúlik vissza, néha férfi, néha női alakban tűnik fel, az utóbbi karján többször kisgyermek ül. A keresztényüldözés idején a hívők ilyen Kannon-szobrokat készíttettek, s Szűz Máriának tekintették. A japán művészettörténetben is helyet kaptak e Kannon-Mária alakok. Egy Uddhava nevű város múzeumában láttam egy meditációs pózban ülő Buddha-szobrot, amelynek le lehetett csavarni a fejét, belseje egy feszületet rejtett.

Huszonhat keresztény mártír emlékműve Nagaszakiban Fotó: Kováts Antal

A szeretetparancs is megérintette őket: szeresd ellenségedet! Megdöbbentő ez a törvény, mi sem tartjuk be sajnos. A japánok vérzivataros évszázadaiban mindenki mindenkivel harcolt, a vérbosszút kötelességszerűen hajtották végre. Az ellenség szeretete annyira új gondolatnak számított, hogy erősítette hitüket. A mártírokat – akik szép számmal voltak – szentként tisztelték, s imádkoztak hozzájuk. Ezek közé tartozott az 1597-ben kivégzett huszonhat vértanú. A csoport tagjait Kiotóban, a fővárosban fogdosták össze, voltak köztük ferencesek, jezsuiták, világiak és gyerekek is, mindannyiukra Nagaszaki Nisizaka dombján keresztre feszítés várt.    Különösen Miki Paul jezsuita emlékét tisztelik, aki haláltusájában is tanúságot tett hite mellett, s az ellenség szeretetére szólított fel, s megbocsátott elveszejtőinek. Az ő és társai emlékét a helyen egy relief-szoborcsoport és múzeum őrzi.

A japán kereszténység hagyományos központja Nagaszaki volt, így testvéreink nehezen élték meg, hogy az amerikaiak ezt a várost semmisítették meg másodjára atombombával.

Azt mondják, nem ezt a célpontot jelölték ki, de az időjárási viszonyok miatt változott a tervük, s a gyárak és a kikötő miatt döntöttek lerombolásáról. Egyéb szempontot nem mérlegeltek. A felháborodás mellett azért az átlag japánnak van némi bűntudata is, mert tudja, ők kezdték a háborút.
Jómagam 37 évig dolgoztam Japánban tanárként, lelkipásztorként, így munkám során sok hitét kereső fiatallal találkoztam. „Mi a jó és mi a rossz, miért érdemes élni, mi az igazi érték, amiért az ember akár életét is feláldozná?” – volt a visszatérő kérdésük. Azok a fiatalok tették fel, akik nem a pénzt, a hatalmat, a szexet tekintették életük irányítójának, s különösen foglalkoztatta őket a halál utáni sorsuk. Immanuel Kant is két dolgon csodálkozott: az égbolton látható csillagok rendjén és az emberi szívben élő erkölcsi törvényen, a lelkiismeret szaván. Amikor a kereszténységről tanítottam, mindig olyan fogalmakkal kezdtem, amiket a japánok is megéltek, elfogadtak: „szeress, és ne gyűlölj, tégy jót másokkal!”

Nemeshegyi Péter 2002-ben részesült Fraknói Vilmos-díjban Fotó: MTI

A társadalom külső rendje, az idősek iránti tisztelet, a hagyományok megőrzése erősebb, mint nálunk. A választásokon is általában ugyanaz a párt győz, a Liberális Demokrata Párt. Elnevezése csak részben irányadó, a hagyományok tisztelete is meghatározza munkájukat. Minden eszmei divatáramlat öt-hat év késéssel megérkezett ugyan Japánba, viszont az Amerikából érkező, Európában is gyökeret verő ifjúsági lázadó mozgalmak nem találtak táptalajt.
Ottlétem utolsó évtizedében a Szófia Egyetemen – Mi a kereszténység? címmel – hirdettem meg kurzust, és szórólapokkal népszerűsítettem a kezdeményezést. Tokióban a város közepén épült az intézmény, s mellette áll a Szent Ignác-templom. Az épület egyik termében szombat délutánonként tartottuk a foglalkozásainkat, részvételi díj nem volt, egyetlen feltételt támasztottunk: a résztvevő ne legyen megkeresztelve. Eleinte egy-két tucat érdeklődő érkezett, majd félszázra, százra emelkedett a létszám, így az említett évtizedben 100-150 hallgató vett részt rendszeresen az előadássorozaton.
Mondandómat Isten létével kezdtem, amit abból lehet megsejteni, hogy a szép, a jó és az igaz tapasztalásának mélyén felcsillan az „örök szép, az örök jó és az örök igaz”. Ezt Jézus Krisztus mondta nekünk. Az Ószövetséggel nem foglalkoztam, legfeljebb később szőttem be gondolatokat az Újszövetség megismeréséhez. Jézus személyére tértem rá, tanítványai életében a három alapvető erény: a hit, a remény és a szeretet.
A keresztény családi élet is gyakran szóba került.

Az eucharisztiát nagyra tartják Japánban, a szentmisén mindenki áldozik.

Egy parasztlázadásban sok keresztény is részt vett, zászlójukat a kehely és a szentostya díszítette. Nem hagytam ki a kísértés s a bűn fogalmát, az eredeti bűnről is úgy szóltam, hogy könnyen megértsék. Úgy tartom, hogy a „világ bűne” a rossz légkör, amibe minden ember beleszületik. A Szentlélek ereje kell hozzá, hogy merjünk hinni a jóban, s áldozatot is hozhassunk a jóért.   
És a gyónás? – tették fel a kérdést tanítványaim. Az ókeresztény egyházban sem volt napi szentgyónás, aki megkeresztelkedett, arról feltételezték, hogy éli is a tanítást. Gyermekkori bűntudatomat idézhetem, a mennyország és a pokol közé képzeltem magam: a vasárnapi áldozás után, ha hétfőn buta gondolatom támadt, megint a világvégét éreztem. Nos, nem ilyen a kereszténység…

Nemeshegyi Péter-terem az atya fényképeivel a budapesti Háló Közösségi és Kulturális Központban Fotó: Csermák Zoltán

Alma materemnek jó híre volt, a japán egyetemi rangsorban a harmadik helyen állt. A nyelvoktatás különösen kitűnt, a magas színvonalat a sok külföldi tanár biztosította, botrányok is elkerülték a tanintézményt. Súlyos probléma viszont, hogy a ritkuló számú „belépő” miatt egyre kevesebb szerzetes vezetheti a tanítást. Pedig nagy az érdeklődés: évente mintegy 30 ezren jelentkeztek, s harmadrészüket vették fel. Talán félszázalékuk lehetett keresztény, alapelvünk volt, hogy senkit sem kényszerítünk a keresztény tanítás megismerésére, viszont alkalmat adunk rá. Japánban napjainkban egymillió megkeresztelt keresztény, felerészben katolikus, felerészben protestáns él, és az ökumené is virágzik.
Nem számoltam ugyan össze, de mintegy háromszáz „gyermekem” van az országban, akik az én révemen ismerték meg Jézust, s akiket én kereszteltem meg. Nekik minden évben küldök karácsonyi üdvözletet, s válaszolnak is: beszámolnak sorsukról, családjukról, életükről.

A Háló
A Háló a katolikus egyházhoz kötődő civil kezdeményezés; a kapcsolatok, a találkozás fontosságát hirdeti a Kárpát-medencében. Története a rendszerváltás időszakára tekint vissza, az elmúlt több mint három évtized alatt több ezer hívőt és Istent keresőt tudott megszólítani. Nemeshegyi Péter atya a kezdetektől támogatta a mozgalmat, számos belföldi és Kárpát-medencei Háló-rendezvényen vett részt, tanácsaival, írásaival, előadásaival mutatta ki szeretetét. Magam is a Hálóban ismertem meg Péter atyát a 90-es évek elején, amikor végleg hazatért Japánból. A zene szeretete kötött össze minket, egy korábbi, az Erdélyi Naplóban megjelent interjúban a távol-keleti ország zenei életéről kérdeztem. Amikor másodszor találkoztam Péter atyával egy hosszabb beszélgetésre, nagy örömet szereztem neki, mert a világhálón megtaláltam édesanyja, Cséry Ida első operai fellépéséről szóló lexikonadatot. Interjúalanyom akkor már nehezen mozgott, de nem fogadott el segítséget, a lifttől a szobájáig vezető 20 métert mintegy öt perc alatt tettük meg. Szelleme viszont friss, névmemóriája irigylésre méltó volt.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport