Erdély-központú politizálás kell! – Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke az új pártról

Makkay József 2022. november 10., 06:25

Immár végleges bírósági döntés mondja ki az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt egyesülését Erdélyi Magyar Szövetség néven. Az EMSZ alelnökével, Toró T. Tiborral az új párt előtt álló feladatokról és az RMDSZ-hez fűződő viszonyukról beszélgettünk.

Erdély-központú politizálás kell! – Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke az új pártról
galéria
Őrtüzek Székelyföld autonómiájáért. Az Erdélyi Magyar Szövetség a kiáltó szó szerepét akarja vállalni az autonómiatörekvések terén Fotó: Beliczay László

– Az Erdélyi Magyar Szövetség bírósági bejegyzése kapcsán úgy fogalmazott, hogy harminc éves folyamat ért véget. Ez mennyire jelent új kezdetet az erdélyi politizálás számára?
– Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) létrehozása mindenképpen új kezdet az erdélyi magyar politikában: letisztul és kétpólusúvá válik a politikai mező, átlátható és tisztességes versenyre kényszeríti a politikai szereplőket és megkönnyíti azon választópolgárok dolgát, akik számára érték a választás szabadsága. Országnyi nagyságú területen élünk, interetnikus szempontból eltérő élethelyzetekben, ezért nem könnyű megtalálni azt a szervezeti keretet, amely sem a kommunizmusban megtapasztalt egypártrendszer fojtogató légkörét nem hozza vissza, de a politikai sokszínűség túlburjánzása által okozott fragmentációtól és anarchiától is megvéd. Harminc évvel ezelőtt a Reform Tömörülés – amelyet az Erdélyi Magyar Szövetségben szervesülő mindkét párt politikai jogelődjének tekint – a belső pluralizmus pontos szabályzásában látta e dilemma feloldását, de az ezért vívott csatában az egypártrendszer hívei kerekedtek felül és megszállták az akkor még egységes RMDSZ döntéshozó fórumait.

Az autonómia-párti tábor a „falakon kívül” próbálta rendezni sorait és megtalálni a hatékony politikai képviselet szervezeti keretét és a választás szabadságát, sokszor egymás ellen is.

Ennek az útkeresésnek lett az eredménye a Magyar Polgári Párt, majd az Erdélyi Magyar Néppárt megszületése és vetélkedése az ellenzéki oldalon. Így pergett le újabb két történelmi évtized az életünkből, a maga dicsőséges kudarcaival és kisebb győzelmeivel, de a lényeg nem változott: a nemzeti politika tábora érdemben nem tudta megszabni közösségünk sorsának alakulását. Szándékunk szerint ennek az áldatlan helyzetnek vetettünk véget a két azonos értékrend gyökerén szétfejlődött párt egyesülésével.     

– A bejegyzés hároméves folyamata mennyire bizonytalanította el a tagságot? Miért tartott ilyen sokáig a jogi eljárás?
– Bár az Erdélyi Magyar Néppárt szinrelépését egyértelmű rokonszenv kísérte az autonómia-párti tábor soraiban, a kezdetektől éreztük az egyértelmű elvárást a táboregyesítésre és törekedtünk is erre. De az elveszett bizalmat nem könnyű visszaszerezni, az egymáson ejtett sebek jóval nehezebben gyógyulnak, mint ahogyan a pálya szélén szurkolók azt jogosan elvárnák. Ezért hálásak vagyunk a táborunknak, hogy kitartott az ügy mellett akkor is, amikor a román igazságszolgáltatás zavaros és átláthatatlan vizein zátonyra futott az első kísérlet. Nincs egyértelmű bizonyíték a külső beavatkozásra a bejegyzés jogi folyamatában, de az biztos, hogy sok volt az ellenérdekelt a fúzió sikerében: az RMDSZ a centrális erőterét – az autonómia-pártiak megosztásának eszközét – látta veszélyben forogni, a bukaresti főhatalom pedig sohasem volt érdekelt egy erős Erdély-központú, a megoldást nem a klientúra-építésben, hanem az autonóm közösségi intézményrendszer kiépítésében érdekelt politikai szervezet megerősödésében. Az első fúziós próbálkozás 2020-ban azért bukott el első fokon, mert a szövetségünk nevében kétnyelvű volt, mint ahogy a két párt is, amely egyesülni akart. Másodfokon már kreatívabbnak bizonyult a bukaresti táblabíróság: a járvány okozta felfordulásban tarthatatlan törvényi határidőkre hivatkozva utasították el immár véglegesen a fúziós keresetet. De nem hagytuk magunkat:    időt és energiát nem kímélve, újabb kongresszusokat szervezve, az elbizonytalanodott tagjainkba lelket verve az idén nyáron ismét benyújtottuk a keresetet. A kitartást ezúttal siker koronázta.

Toró T. Tibor az idei tusványosi táborban. Az EMSZ új szabályokat szeretne a választásokra az RMDSZ-szel Fotó: Pinti Attila

– Az új párt miként tudja áthozni a korábbi pártok tagságát és közös dolgait? A 2024-es tisztújító kongresszusig hátralevő időszakban mennyire sikerül eggyé kovácsolni a két csapatot?
– A Néppártban ez a folyamat zökkenőmentesen zajlott, bár itt se mindenki örült a kezdeményezésnek, de fegyelmezetten végigjártuk a szükséges utat, nem történt érdemi lemorzsolódás. Az MPP jobban megszenvedte a fúziót, nagyobb volt a belső ellenállás, de végül a párt vezetése érvényesítette a többségi döntést. Most, hogy a jogi procedúra lezárult,

az átmeneti elnökségnek, a választmánynak és elsősorban az új elnöknek az a fő feladata, hogy rendezze a belső viták okozta konfliktusokat és visszahozza az új szervezeti keretbe mindazokat, akiknek közöttünk a helyük

érdemeik,    elkötelezettségük és képességeik okán. Eddig is világos volt, hogy egymásra vagyunk utalva, most ennek a szervezeti feltételei is megvannak, hogy közös csapatban folytassuk. A cél világos: megerősödni az önkormányzatok szintjén és Bukarestben nagyobb befolyást szerezni az egységes magyar érdekérvényesítésben.

– Az EMSZ az autonomista tábor új pártjának tartja magát. Milyen stratégiát akarnak kiépíteni annak érdekében, hogy az erdélyi magyar önrendelkezési törekvések elindulhassanak a megvalósíthatóság útján?
– A jelenlegi nemzetközi helyzet, az új világrend születésének kínjai, az ezzel járó gazdasági és biztonságpolitikai válságok sorozata egyáltalán nem kedvez a kisebbségi közösségek önrendelkezési törekvéseinek. A háború zajában a mi kiáltó szavunk a különböző autonómia formák közjogi érvényesítéséért alig hallatszik. Úgy tűnik, a mi dolgunk az lesz, hogy ne engedjük feloldódni a hangzatos gazdasági és újjáépítési tervek mögötti háttéralkukban stratégiai céljainkat. Ha mi sem tartjuk napirenden itthon, például a beharangozott, de ismételten elodázott kisebbségi törvény vitájában és Európában, a Kisebbségvédelmi Kezdeményezés Csomag (Minority SafePack), illetve a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiós kezdeményezésével békés belső önrendelkezési törekvéseinket, akkor hiába áll be egyszer kedvező csillagállás ezek itthoni vagy nemzetközi érvényesítéséhez, nem lesz, aki ezt kérje vagy képviselje. Ezért nem lebecsülendő ez a szerep: a lelkiismeret hangja lenni akkor is, amikor egyéb pragmatikusnak látszó szempontok határozzák meg a döntéseket és a közbeszédet.

Mi ez a kiáltó szó szeretnénk lenni, nem véletlenül tekintjük Kós Károlyt példaképünknek.

– Többször beszélgettünk az Erdélyi Magyar Kerekasztalról, ahol közösbe lehetne tenni a romániai magyarság dolgait. Milyen esélyt lát arra, hogy ez valósággá váljon az EMSZ részvételével?
– Kétpólusú rendszerben, ahogy az erőviszonyok összemérhetőek, jóval nagyobb az együttműködési kényszer, mint amikor ez kiváltható az „oszd meg és uralkodj” gyakorlatával. Annyira egyértelmű, hogy a stratégiai céljainkat csak együtt tudjuk érvényesíteni Bukarestben és a nagyvilágban, hogy ennek végre gyakorlattá kell válnia a pártkapcsolatokban is. De annyira naiv már nem vagyok, hogy azt várjam, ezt az evidenciát a bukaresti politikában jóval otthonosabban mozgó partnerünk önként meggyőződésévé is tegye. Inkább úgy működik a dolog, hogy ha az EMSZ az önkormányzati választásokon megerősödik és teret nyer, akkor az Erdélyi Magyar Kerekasztal is többé válik, mint egy elméleti konstrukció.

– Önök a román kormánykoalícióban részvevő RMDSZ partnerei. Mit tehetnek akkor, ha nem értenek egyet a kormányzati döntésekkel? Hogyan látja az RMDSZ szerepvállalását a bukaresti kormányban?
– A magyar képviselet Bukarestben valóban a mi szavazatainkkal is került abba a helyzetbe a 2020-as választások után, hogy kormányzati szerepet vállalhat és olyan tárcákat vezethet, amely komoly forráshoz juttathatja a magyarok által irányított önkormányzatokat Erdélyben. Ez egy közös eredmény, amit az RMDSZ folyamatosan megpróbál kisajátítani. Úgy is lehet fogalmazni, hogy az RMDSZ kormányon van, az ellenzéke pedig ezt elvi megfontolásból, a közösségi érdeket a pártpolitikai érdekei felé helyezve támogatja. Azt hiszem, ez így rendjén is lenne, ha ennek a pontos és elvi játékszabályait rögzítjük és betartjuk. Az nincs rendjén, hogy a közös sikert ki akarják sajátítani pártpolitikai logika mentén. Ugyanakkor

az sincs rendjén, hogy a kormányzat részvétel csak a források igen korlátozott és nem mindig igazságos szétosztásából áll és az intézményesülés – a magyar társadalom és az önazonosság védelmének intézményes garanciái – felé semmilyen lépés nem történik,

ez semmilyen koalíciós egyeztetésnek nincs a napirendjén. Nekünk, akik úgymond kívülről támogatjuk a kormányzati szerepvállalást, elsődleges dolgunk, hogy ezt szóvá tegyük és politikai-erkölcsi nyomást helyezzünk azokra, akik többek között a mi támogatásunkkal kerültek tárgyalási helyzetbe. Nem látok tehát ellentmondást abban, hogy az együttműködési megállapodás keretében mi elvi alapon közelítsük meg a stratégiai céljaink érvényesítését. Ez a feladatunk, ez a küldetésünk.

– Mit jelent az új párt életében az Erdély-központúság? Ilyen téren mit tennének másként, mint az RMDSZ?
– Bár a szavazatokat szinte kizárólag Erdélyből kapja, az RMDSZ-t szép lassan már a retorika szintjén sem lehet transzilvanista pártként azonosítani, nemhogy döntései alapján. Ezt az űrt, amit az RMDSZ egyre gyorsuló metamorfózisa okoz az elvi politizálásban, természetes módon nekünk kell kitölteni. Nem esik ez nehezünkre, mert az RMDSZ Erdély-központú politizálásának a motorja az egykori Reform Tömörülés volt, amelynek a politikai örökségét mi visszük tovább. Soha nem volt könnyű transzilvanistának lenni, most sem az. A transzilván politikai értékrend soha nem volt hatalmon, mindig ellenzékből kellett érvényesülnie, így érthető az igen korlátozott sikere. Egy transzilván mozgalom örök szövetségkeresésben van és kinyújtott keze sokszor marad a levegőben. Bukarest elutasítása természetes, hiszen eleve az egységes nemzetállami törekvések megakadályozása hívta életre, de Erdélyben is nehezen talál politikailag működőképes partnert, mert a Trianon utáni román nemzetpolitika komoly homogenizáló sikereket ért el. Ugyanakkor Budapest is sokszor gyanakodva fogadja a transzilvanista indíttatású terveket, azokat a magyar nemzetegyesítéssel szembe menő folyamatként értékeli. Pedig szerintünk az erős és szabad Erdély-tudat motorja és nem gátja a nemzetegyesítésnek. Mi egyformán hiszünk a határokon átívelő magyar nemzetépítésben és az erdélyi értékrend időszerűségében, az ezen alapuló autonóm politikai gyakorlat működőképességében. Nem kérdőjelezzük meg a magyar képviselet bukaresti jelenlétének fontosságát, de tagadjuk annak kizárólagosságát. Számunkra a politikai jövő elsősorban az erdélyi önkormányzatokban van. Ezt lehet és kell a bukaresti jelenléttel erősíteni, de sikeresen működtetni csak itthonról lehet transzilván hittel, szívvel, tapasztalattal és hozzáértéssel.

– A helyhatósági választásokon hol indulna külön az EMSZ, és mikor támogatná az RMDSZ-szel közös jelöltet?
– Az EMSZ elsődlegesen az önkormányzati választásokra fordítja figyelmét és erőforrásait. De mivel a magyar érdeket egy többségi tengerben változatos élethelyzeteket felmutató kisebbségi társadalomban kell érvényesíteni, olyan választási stratégiát kell kialakítani, amely az ellenőrzött verseny és az együttműködés, az egységes fellépés egészséges és működő keverékét mutatja. Parlamenti és EP-választáson imperatívusz a közös fellépés, mint ahogyan közösen kell fellépni ott is, ahol a magyar képviselet létét a magyar-magyar egymásnak feszülés veszélybe sodorhatja. Tulajdonképpen egy működő gyakorlatot kell kétoldalú – RMDSZ és EMSZ közötti – keretmegállapodásba foglalni, hiszen például frontvárosainkban, Marosvásárhelyen vagy Szatmárnémetiben a 2020-as választásokon a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt politikai szövetsége egyoldalúan nem indított saját jelöltet, hogy ne veszélyeztesse a magyar jelölt választási sikerét. Az más kérdés, hogy ezt azóta sem köszönte meg nekünk sem az RMDSZ vezérkara, sem a magyar nemzetpolitika. Ugyanilyen megfontolásból szórványvidéken is az együttműködéses stratégiák lehetnek sikeresen, de mint minden működő megállapodáshoz, ehhez is két fél szükséges.

Az igazi egészséges verseny terepe tehát a tömbmagyar vidékekre, elsősorban Székelyföldre és Partiumban az érmelléki tömbre korlátozódik,

vagy a szórványvidékek jelentős magyar többségű sziget-településeire, ahol két magyar jelölt versenye a minőség győzelmét hozhatja. Mindezeket a szabályokat idejében rögzíteni kell egy választási keretmegállapodásban. Nemzetpolitikai érdek, hogy ezt tető alá hozzuk, így számítunk mind a politikai partnerünk józan belátására, mind a magyar nemzetpolitika illetékeseinek támogatására.

– Az orosz-ukrán háború egyes becslések szerint akár évekig is elhúzódhat. Pártjának mi az álláspontja a háborúval kapcsolatban, illetve mit ajánlanak az erdélyi magyaroknak?
– Nem tudok olyan szervezett külhoni magyar politikai vagy társadalmi mozgalomról, amely nem békés eszközökkel képzeli el a magyar érdek érvényesítését. Egy közösség természetes állapota a béke. Békepártiak vagyunk tehát és minden olyan törekvéssel azonosulni tudunk, amely közelebb visz a szomszédunkban zajló háború befejezéséhez. Elsősorban kárpátaljai testvéreink érdeke ez, akiknek közvetlen léte forog veszélyben, de a Kárpát-medence magyarsága és egész Európa jövője is békéért kiált.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport