A Kádár-rendszerben az amerikaiaknak dolgozó magyarországi hírszerző: beszélgetés Rimner Gáborral

2021. július 22., 06:30 utolsó módosítás: 2021. július 22., 06:43

Az amerikai kémként elhíresült Rimner Gábor a kádári Magyarországon hét–nyolc évig az Egyesült Államok hírszerzőjeként dolgozott. 1981-ben bukott le, amikor hosszú börtönbüntetésre ítélték. Harminc éve a rehabilitációjáért küzdő budapesti férfiről dokumentumfilm is készült. Az Erdélyi Naplónak hírszerző munkájának fontosabb részleteiről mesélt.

A Kádár-rendszerben az amerikaiaknak dolgozó magyarországi hírszerző: beszélgetés Rimner Gáborral
galéria
Rimer Gábor (jobbra) az 1956 Magyar Nemzetőrség egyenruhájában, ezredesként egy budapesti koszorúzáson a Kongresszusi Központnál, 2016. március 15-én Fotó: Rimner Gábor magánarchívuma

– Több éven keresztül Észak-Kelet Afrikában élt családjával. Milyen gyermekkora volt Szudánban?
– Jó emlékeket őrzök kamaszkoromból. Édesapám Szudánban kapott állást az UNESCO-tól az ENSZ oktatásüggyel foglalkozó szervezeténél. Építészként középülettervezés volt a feladata, ott éltünk mintegy kilenc évet. 19 éves voltam, amikor újra Magyarországra kerültem. Szinte észrevétlenül megtanultam két nyelvet, az arabot és az angolt (régen Szudán angol gyarmat volt). Sokat sportoltam, tanultam, rengeteg barátom volt. Katolikus ferencesek által alapított iskolába jártam, olasz papok voltak a tanáraink, kivéve az iszlám történelem és arab nyelv órákon, ott egyiptomi és szudáni tanárok tanítottak. Egyébként református vagyok.

– Mi történt önnel a felnőttkor küszöbén?
– Tizennyolc évesen belebotlottam az amerikaiakba, és ők meggyőztek, hogy érdemes visszajönni Magyarországra, ha valami hasznosat akarok tenni. A kartúmi amerikai követségre mentem, ahol a kulturális attaséval beszéltem, mert eredetileg amerikai ösztöndíjat akartam a Kaliforniai Egyetemre. Szüleim nem akartak hazajönni, édesapám erdélyi szász származásúként Németországban szeretett volna letelepedni. Semmiképpen sem akart visszatérni a kommunista Magyarországra. Én meg kamaszkori lázadásból végül hazajöttem. S miattam a szüleim is, három hónappal később, 1973 szeptemberében szintén hazatértek.

– Szovjetellenességének mi volt a családi előzménye?
– Az egész család sokszorosan megsínylette a szovjet gyarmatosítást. Nagymamámat egy orosz teherautó platóján erőszakolták meg többen. Ceglédi nagyszüleimnek mindenét elvették, földjüket, szőlőjüket, házukat. Nagyapám birtokából ceglédi állami gazdaság lett, ahol aztán megengedték, hogy dolgozzon. Édesapámtól elvették Budapesten az építészmérnöki irodáját. Az amerikai nagykövetségen felmérték antikommunista, szovjetellenes beállítottságomat.

– Miért vállalta e veszélyes küldetést 18 évesen?
– Ha a küldő szempontjából nézzük, akkor hírszerzőtisztről vagy felderítőről beszélünk, a másik oldal már kémet lát. Az amerikaiaknak szükségük volt olyanra, aki a megszálló szovjet csapatokról minél több információt tud beszerezni. Nekem ez az ötlet 17–18 évesen nagyon megtetszett. Bántott, hogy a szüleim félnek a kommunizmustól: meg akartam mutatni, a rendszer ellen lehet tenni is. Meg akartam mutatni a világnak, hogy nem ijedek meg 74 ezer orosz katonától.

Célom az volt, hogy ismét magyarok lehessünk, nem pedig a ruszkik kiszolgáló személyzete.

Így néhány hét gondolkodás után büszkén vállaltam a feladatot.

– Hogyan folyt a kiképzése?
– Másféléves kiképzés kezdődött 1972 januárjától 1973 júniusáig. Először pszichológust hozattak Washingtonból: mindent tudni akartak a személyiségemről, képességeimről. Tesztekkel, hosszas beszélgetésekkel telt az idő, majd írás- és fegyverszakértő, rejtjelező-kódoló foglalkozott velem, részt vettem fényképésztanfolyamon is. Minden fegyvertípust, rendszert kódnevekkel együtt memorizálnom kellett, amit a Varsói Szerződés tagállamainak a területén használtak. Mindezt az érettségire készülés mellett. Naponta legalább hat órában, hétvégén is. Vizsgáznom is kellett.

Megtanították a kapcsolattartás, a konspiráció különböző módozatait. Felkészítettek arra, mi az, ami majd vár rám.

Szakszerű Budapest-térképekkel láttak el. Olyan helyszíni ismeretekkel rendelkeztem, amikor Budapestre érkeztem, mintha ott éltem volna az azt megelőző nyolc–kilenc évben.

Rimner Gábor igazolványképe 2000-ből Fotó: Rimner Gábor magánarchívuma

– Mennyi ideig figyelhette az elhárítás, mielőtt 1981-ben letartóztatták?
– 1980 karácsonyán szakítottam a barátnőmmel, ő bosszúból feljelentett egy közös rendőrismerősnél, aki továbbította azt az elhárításnak. De levéltári adatokból az elmúlt 30 évben megtudtam, hogy már 1976-tól megfigyelés alatt álltam, amikor az Országos Takarékpénztár valuta-deviza osztályán dolgoztam angol–arab részlegre szakosodott főelőadóként. Az elhárításnál Janus (mint kétarcú) név alatt tartottak nyilván.

– A külkereskedelmi vállalatoknál milyen folyamatokat figyelt meg?
– Először az Elektroimpexnél, letartóztatásom előtt pedig a Medimpexnél dolgoztam. Az Elektroimpex híradástechnikával foglalkozott.

Az egész külkereskedelmi szakmára igaz volt, hogy mi nem magyar külkereskedelmet bonyolítottunk. A külkereskedelmi minisztériumban közvetítettünk Moszkva és Nyugat között.

A moszkvai export-import kihelyezett tagozata voltunk. A külföldön beszerzett új technológiát azonnal továbbítanunk kellett a ruszkiknak. Az embargós technikát is meg tudtuk néha szerezni, Magyarország fizetett is érte, de továbbítanunk kellett a Szovjetuniónak, éppúgy mint a nyugati államokban dolgozó hírszerzőink és az általuk fizetett ügynökök jelentéseit. Így lett a Chevroletből Volga, a Fiatból Zsiguli. Katonai technikát is közvetítettünk, de Magyarország fizetett érte. Minden szál Moszkvában futott össze, a Magyar Néphadseregnek önálló döntési joga nem volt.

– Munkája során találkozott Magyarország számára veszteséges más üzlettel is?
– Amit az oroszok nem tudtak Líbiába exportálni Moammer Kadhafinak, például lokátorrendszereket, azt mi megvásároltuk a ruszkiktól, a szocialista internacionálé jegyében pedig ingyen odaadtuk az egyébként nagyon is fizetőképes Líbiának. A líbiai katonatisztek pedig Magyarországra jöttek, Hűvösvölgybe a HM3-ba tanfolyamra, ahol mi orosz segítséggel megtanítottuk nekik, hogyan kell az orosz technikát alkalmazni (tolmácsként dolgoztam ott.)

Líbiai katonatiszt nem mehetett a Szovjetunióba, orosz katonák pedig Líbiába, hogy ne legyen nemzetközi tiltakozás, ezért mi nagyon jóban voltunk Kadhafival. És mi fizettük a líbiai tisztek oktatását is.

– Tud-e olyan emberről, aki hasonló titkos küldetésben vett részt, mint ön?
– Konkrétumokat, neveket még véletlenül sem mond az ember, még 30–50 évvel később sem. Tudtam, nem egyedül vagyok. Igen szép számmal voltunk, akik az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország vagy Németország által küldött hírszerzőkként dolgoztunk. Én egy németet és egy kanadait ismertem. Ők is arra voltak ráállítva, hogy a Magyarországon állomásozó szovjet Déli Hadseregcsoportot, annak fegyverzetét megfigyeljék, közvetítsék a mozgását. Nem mindenki bukott le és került börtönbe, mint én. A mai napig is van több személy, aki él és virul, csak 1990 óta megszaporodtak az orosz, kínai, koreai, iráni és izraeli kollégáik létszámbeli gyarapodása miatt. De így van ez világszerte, nem csak Magyarországon.

Túl sok a titkolózás, a gyanakvás és a titkosszolgálatok dolga ezeket felfedni. Értelmetlen volna misztifikálni a jelenséget.

– A büntetőeljárás során mire ítélték?
– 1981. március 28-án tartóztattak le. Kihallgatótisztem dr. Csenki István volt. Első fokon tíz évet kaptam. A tíz évet Moszkvában túlságosan kevésnek tartották.

Jogerősen végül 12 évet kaptam. De kémkedésért békeidőben minősített esetben életfogytiglanit, azaz 25 évet is lehetett kapni.

Háború esetén pedig a hírszerzők a halálbüntetést is kockáztatták.

A kép a Nílus partján készült Khartoumban 1966-ban. Balról jobbra hátsó sor: Rimner Gábor édesanyja, egy szudáni barátjuk, Abdullah Fadel El Mahdi, Rimner Gábor 12 évesen, a nővére Zita, és Amal Akasha, Abdullah felesége. A homokban előttük a Mahdi család két lánya, Szuszu és Reháb Fotó: Rimner Gábor magánarchívuma

– A vagyonelkobzás mellékbüntetésként mire terjedt ki?
– Elvettek egy tihanyi nyaralót, amit édesapám vásárolt 1956-ban. Ez az én nevemen volt, ma 120–130 milliót érhet. Ezen kívül a bérelt lakásomban lévő ingóságaimat kobozták el. Maradt a ruhám, az asztal, egy ágy, egy szekrény és néhány szék. Teljes vagyonelkobzással sújtottak.

– Mondott-e bárki köszönetet az ön által a 70-es években tanúsított bátorságért az elmúlt harminc évben?
– Ezen a kérdésen jót nevetek. A magyar társadalomban ez nem így működött az elmúlt három évtizedben. Nemcsak, hogy köszönetet nem mondott senki, hanem még a rehabilitációmmal kapcsolatban is kérdések vannak. 1990. március 28-án szabadultam. A közügyektől való eltiltásom 2000 márciusáig tartott, azonban a gyakorlatban 2001. szeptemberében, 11 és fél év után szüntették meg. Politikai elítélésem miatt próbáltam a rehabilitálásomat kiharcolni, de nem történt meg. Ám ezzel nem vagyok egyedül. Akiket a kommunista rendszerben politikai okokból 1963 és 1989 között elítéltek izgatás, kémkedés és egyéb rendszerellenes tevékenység miatt, azoknak a döntő többségét (több ezer embert) nem rehabilitálták, vagyis az ítéleteket nem nyilvánították semmissé, így az enyémet sem. Ez morális adóssága az 1990 és napjaink között regnáló mindenkori kormánynak és a törvényhozásnak immár több mint 30 éve. Nincs ehhez kellő politikai akarat, sem szégyenérzet, hogy még mindig a Kádár-korabeli politikai ítéletek jogfolytonosságát hangsúlyozzák. A valós okokat politikus még nem merte kimondani Magyarországon. Sokan vannak még a politikában, akik érintettek lennének. A rehabilitációra akkor lenne esélyem, ha még élnék, amikor ez a korosztály kihalt. Meg vagyok győződve, erre is sor kerül egyszer, csak nem biztos, hogy én azt megérem.

Rimner Gábor
Budapesten született 1954-ben. 18 évesen arra vállalkozott, hogy másféléves kiképzés után az Egyesült Államok hírszerzője lesz Magyarországon a megszálló szovjet csapatok ellen. Rimner Gábor munkája során felfigyelt egy bolgár cég által szállított különös vasszerkezetre, amelyről később kiderült, hogy akár amerikai célpontok elérésére is alkalmas ballisztikus rakéták tartozéka. Rimner legnagyobb eredménye az ICBM-rakéták tárolására szolgáló szovjet támaszpont felfedése volt, ahol 1974-ben beazonosított egy ballisztikus rakéták szállítására alkalmas járművet. A nukleáris töltetet is hordozni képes, kimondottan támadó fegyvernek minősülő rakéták magyarországi hadrendbe állítását 1990-ig mind a pártállam magyar vezetése, mind a Szovjetunió kategorikusan tagadta. 1981. márciusában bukott le, 12 év börtönbüntetésre ítélték, a rendszerváltás idején szabadult.

Kelemen Miklós

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport