Szőcs Géza, az erdélyi magyar politika formálója

Borbély Zsolt Attila 2020. november 12., 09:34 utolsó módosítás: 2020. november 17., 12:04

Szőcs Géza, a rendszerváltás utáni erdélyi magyar politikatörténet egyik meghatározó alakja, 2020. november 5-én távozott az élők sorából. Minden tekintetben gazdag életművet hagyott maga után.

Szőcs Géza, az erdélyi magyar politika formálója
galéria
Szőcs Géza beszédet mond az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulásakor Kolozsváron, 2003-ban Fotó: EMNT

Erdélyben három esztendő alatt megmutatta, hogy van más út, mint a román hatalom engedménymorzsáiért való kuncsorgás. Hogy lehet európai szinten és európai színvonalon politizálni. Szellemi műhelyeket teremtett, működtette éveken át az erdélyi nagykövetségként funkcionáló Erdélyi Híradót, könyveket, lapokat, folyóiratokat adott ki, írt verset, drámát, meghatározhatatlan műfajú sziporkázó prózai műveket, politikai publicisztikát és tanulmányt. Politikusként és politikai gondolkodóként holisztikus szemléletmód jellemezte, a széles összefüggéseket kereste, nem ragadt meg a részletekben. Az a típus volt, aki nagyon is látta fától az erdőt.

Azok közé tartozott, akik a fennálló helyzetbe való szolgai belenyugvás helyett már a Ceaușescu-rendszerben is igyekeztek a mozgásteret tágítani. Kevésen múlott, hogy ez az életébe kerüljön. Az Ellenpontok nevű szamizdat folyóirat Ara Kovács Attilával, Tóth Ilonával és Tóth Károly Antallal való közös szerkesztése nem volt egy életbiztosítás, tudni lehetett, hogy előbb vagy utóbb a román titkosszolgálat felgöngyölíti a szálakat. Kevesebbért is vertek agyon embereket abban az időben. A megtorlást, az üldöztetést, a kihallgatások sorozatának fizikai és lelki terrorját mindannyian túlélték, de mindannyiukat külföldre kényszerítette a román kommunista hatalom.

Szőcs Géza előbb Svájcban, majd Budapesten telepedett le, mielőtt 1990 áprilisában hazatért volna Erdélybe a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének hívására, a Szabad Európa Rádió budapesti kirendeltségét vezette.

RMDSZ-elnök lehetett volna

Jelen írásomban Szőcs Géza formális politikai pályafutásának első három évével foglalkozom elsősorban, azokkal az évekkel, amikor kulcsfontosságú lett volna, hogy az első számú vezető ne a bukaresti szocializációjú, minden lépését a román hatalom vélt tűrőképességéhez igazító, Tőkés László által találóan politikai asszimilánsnak nevezett Domokos Géza legyen, hanem egy olyan személyiség, aki alkalmas arra, hogy irányításával az RMDSZ kitöltse az 1990-ban megnyílott politikai mozgásteret.

Nem bővelkedtünk ilyen személyiségekben, de voltak többen is, akik nagyságrenddel jobb választást jelentettek volna a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának korábbi póttagjánál, aki bevallottan két nemzetben gondolkodott és aki 1990. augusztus 30-án a második Bécsi Döntés fél évszázados évfordulóján kiadott nyilatkozatában felmondta e történelmi eseménnyel kapcsolatban az összes történelemhamisító román toposzt, diktátumnak nevezve a román fél által kért, elfogadott és végrehajtott, nemzetközi jogilag kifogástalan döntést.

Szőcs Géza kiterjedt nyugati kapcsolatrendszerrel, széles körű műveltséggel s nem utolsósorban bizonyított bátorsággal bírt, ami az erdélyi magyar politikai érdekképviselet vezetésére predesztinálta volna.

Nem hiányzott sok ahhoz, hogy elnök legyen.

Ha Szőcs Géza elnökké választását kőkemény érvekkel felvezető Cs. Gyímesi Éva nem omlik össze lelkileg az első kongresszuson, amikor Domokos Géza szót sem kérve elmondta szubjektív ömlengését arról, hogy ő nem akarja a hatalmat, és nem csókolja homlokon a visszalépni készülő elnököt azt állítva, hogy „nem Rád gondoltam, Géza” (értsd, Domokos Géza) – miközben mindenki tudta, hogy róla beszélt, amikor arról szólt, hogy az RMDSZ-nek el kell kerülni azt a látszatot, hogy utódkommunista szervezet – akkor, bizony másként is történhetett volna. Így Szőcs Géza főtitkár lett, Domokos Géza viszont elnök és a szövetségi politika fő irányítója, aki éveken át szabotálta még azt is, hogy belső körben megtárgyalják az autonómia elvi kérdéseit. De még így is, második emberként nevéhez fűződik az első kisebbségi törvénytervezet, amit Domokosék szakmainak álcázott érvekkel elszabotáltak. Ő volt az, aki elősegítette az RMDSZ felvételét az Európai Néppárt elődjébe, az EDU-ba.

1991-ben ismét egy hajszálon múlott, hogy Szőcs Géza legyen a szervezet elnöke.

Pontosabban ő volt az RMDSZ elnöke a szavazás megismétléséig. Ugyanis Tokay György aradi képviselő arra hivatkozva óvta meg az eredményt, hogy kevesebb szavazat volt az urnában, mint amennyit szétosztottak. Akkor még nem volt demokratikus választási rutinja a kongresszus tagságának, így a küldöttek helyt adtak az abszolút hamis ügyvédi érvelésnek. Józan paraszti ésszel belegondolva, ha óvásra való ok az, hogy kevesebb a szavazat, akkor bárki magánál tarthatja a szavazócéduláját, csakhogy óvhasson, ha nem tetszik neki az eredmény. Óvásra az ad okot, ha több szavazatot számolnak össze, mint ahányat szétosztottak. A második szavazáskor hasonlóan szűk többséggel, de Domokos Géza lett az elnök. Pürrhoszi győzelem volt, mert az elnök mellé egy autonomista többségű elnökséget választott a kongresszus, amelynek működéséhez olyan bátor gesztusok köthetők, mint Horvátország és Szlovénia függetlenségének elsők közötti elismerése. Ebben a testületben – melynek Szőcs Géza politikai alelnöke volt –, gyöngyöződött ki az 1992. október 24/25-én megtárgyalt és ellenszavazat nélkül elfogadott Kolozsvári Nyilatkozat gondolatisága, a belső önrendelkezés mentén kivívandó három szintű autonómia.

Felülírt nemzetpolitikai szempontok

Nem véletlen, hogy 1992. október 25. után Szőcs Géza is a zömmel kolozsvári kozmopolita balliberálisok célkeresztjébe került, midőn azok megindították sajtóoffenzívájukat a nemzeti politizálás ellen. Részben korábbi barátai és szövetségesei – Cs. Gyimesi Éva, Magyari Nándor László, Fey László, Bányai Péter, hogy a legaktívabbakat említsem – döfték belé jó mélyen pennájukat. Hogy micsoda demagógiával, micsoda rágalmakkal és minősítésekkel, annak részletes érzékeltetésére szűk lenne e kis írás. Érzékeltetésként elég annyi, hogy írásaikban Tőkés László, Szőcs Géza, Patrubány Miklós és Borbély Imre voltak a „voluntaristák”, akik improvizálnak, akiknek fogalmuk sincs a valóságról, nincs társadalomtudományi felkészültségük (ellentétben velük, ugyebár). Akik úgymond kalandorok, mert az élére álltak annak a politikai emancipációs folyamatnak, amely a Kolozsvári Nyilatkozat elfogadásával zárult és új origót adott az RMDSZ-politizálásnak. Sajnos csak három évre, mert 1996 után a román kormányzati partnereknek való megfelelési igyekezet minden nemzetpolitikai szempontot felülírt.

1993-ban Szőcs Géza Domokos Gézával együtt visszavonult és az 1999-es kilépésééig nem sokat foglalkozott az RMDSZ-szel. Jellemző, hogy 1993-ban a két szárny egy gentlemen’s agreement egyezséget kötött – az autonomisták és a labancok –, miszerint Szőcs Géza lesz az RMDSZ állammodelljén belül az Egyeztető Tanács elnöke.

Az RMDSZ vezetői közben ismételt támadást indítottak volt harcostársuk ellen, aki feléjük úgymond nem számolt el azokkal a pénzekkel, amiket személyes presztízsének köszönhetően kapott és rendeltetésszerűen használt fel, elsősorban lapkiadásra.

Másik tipikus kisstílű piszkoskodás volt, hogy amikor 1996-ban a Fidesz egy általa betöltendő magyar közjogi pozícióba Szőcs Gézát javasolta, Markó Béla levelet írt a Magyar Országgyűlés elnökéhez, melyben azt kérte, a testület ne szavazza meg a Fidesz jelöltjét, mert vele vele nem konzultáltak a jelölés előtt. Hogy miért kellett volna a Fidesznek Markóval konzultálni, az az ex-elnök titka maradt.

Kendőzetlen szavak az RMDSZ-monopóliumról

E tapasztalat is tényanyagát és hivatkozási alapját képezte, annak az elképesztő erejű tanulmánynak, amit Szőcs Géza írt a Magyar Kisebbség 1998/2-es számába az RMDSZ-kormányzás dilemmáiról. Minden sora aranyat ér az RMDSZ domesztikáltságának bemutatásától az átvilágíthatatlanság részletes igazolásáig. Ezúttal hadd idézzük azt, ami a totalitarizmusról szól:

„Megdöbbentő az a kendőzetlenség és brutalitás, amellyel a(z RMDSZ) kamarilla elfojtani és megbüntetni törekszik bármely ellenvéleményt, sőt bármely olyan véleményt, amely különbözik az övétől. Felkavaró a bolsevik mentalitás eluralkodása azon az RMDSZ-en belül, amely a pluralizmus, a kisebbségek iránti tisztelet és tolerancia zászlóvivőjeként jött létre.

Ha a kamarillának úgy tetszett, nekiesett szétverni az egyik legfontosabb erdélyi magyar lapot. Ha úri kedve úgy tartotta, rövid úton leváltotta egy színház igazgatóját, amiért a kamarillának nem tetsző darabot tűzött műsorára. (…)

Az RMDSZ-t irányító kamarilla – különösen mióta „kormányon vagyunk" – olyan totális hatalmat mondhat magáénak, amilyenre a mai Európában legföntebb eldugott balkáni törzseknél akadhat példa. Ám míg egy albán klán esetében néhány száz alattvaló kénytelen eltűrni törzsfőnökei pöffeszkedését, addig az RMDSZ vezetői egy kétmilliós közösség fölött szeretnék megszerezni a totális kontrollt. Természetesen úgy, hogy őket ne ellenőrizhesse senki.

Mit jelent a totális kontroll?

Politikai kontrollt.

Gazdasági kontrollt.

Intézményi kontrollt.

A sajtó kontrollját.

Ha egy televízió olyasvalakit merészelt képernyőjére engedni, akit a kamarilla nem szeretett, az éjszakai órákban is felcsörömpölt a tévé elnökének telefonja, hogy számon kérjék tőle a merényletet.

A modern parlamenti demokráciákban a hatalmat gyakorló párt fölött a rivális pártok, az alternatív politikai filozófiák, a független nyilvánosság s még az igazságszolgáltatás is kontrollmechanizmusokként működnek.

Az RMDSZ azonban – mint tudjuk az erdélyi magyarság szabad akaratából létrehozott egypártrendszer megtestesülése, annak minden szörnyûséges következményével együtt.

Mert ahol egypártrendszer: ott zsarnokság van.

A monopólium: halál.

Ahol valaki vagy valami versenytárs, kontroll és megmérettetés nélkül marad, ott megindul a degenerálódás, az értékek elfajzása.“

Szőcs Géza sok tekintetben lényeglátó ember volt. E lényeglátás is segíthette abban, hogy kormányfőtanácsadóként elfogadja a Fidesz és az RMDSZ közeledését, melynek reálpolitikai mögöttesei voltak, részben Kárpát medencei szintűek (minél kevesebb belső front), részben geopolitikaiak (Orbán nyilván számol azzal hosszú távon, hogy Románia fehér keresztény ország s mint ilyet szerencsés lenne integrálni a V4-ek szövetségi rendszerébe Nyugat-Európa rohamos iszlamizációjának idején.)

Szőcs Gézát a halál szellemi és alkotóerejének teljében ragadta el.

Hiánya pótolhatatlan.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport