Pünkösdi gondolatok

Sánta Imre 2017. június 02., 22:12
Pünkösdi gondolatok
galéria
Pünkösd nélkül értelmét veszti a karácsony, a nagypéntek és a húsvét is Fotó: Balázs Katalin
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Római levél 8,38-39)

Isten irántunk megmutatkozó szeretete feltétel nélküli, megelőlegezett szeretet. Ő már akkor szeretett, amikor még a világon sem voltunk, sőt meg sem fogantunk az anyaméhben. De már akkor is ott voltunk az ő teremtői és megváltó tervében. Teremtmény számára ez felfoghatatlan, mert hogyan szerethetnénk valakit, akit nem ismerünk, sőt kívül van a tér és idő lényünket behatároló korlátain? Isten viszont Jézus Krisztus által megnyitotta az eget, és ezzel szétfeszítette, megsemmisítette ezeket a korlátokat, hogy a világ semmilyen külső tényezője ne szakíthasson el minket az ő szeretetétől. Arra csak magát az embert „tette képessé”, hogy kilépjen szeretetének fénysugarából. Isten szeretetétől tehát csak mi magunk választhatjuk el saját magunkat. Ezért amíg tart az ő kegyelmének ideje, éljünk úgy, hogy ne távolodjunk el az isteni szeretet biztonságot nyújtó hatókörétől.

Mennybemenetele óta Krisztus már nincs a földön, de a harmadik isteni személy, a Szentlélek által továbbra is jelen van a világban.

A Lélek kiáradása nyomán, az első pünkösdkor történt csoda révén jött létre az ő Anyaszentegyháza, amely lényegében szeretetének és gondviselésének megnyilvánulási helye és ugyanakkor a Szentlélek munkálkodásának színtere. A Lélek munkálja ugyanis az emberben azt a hitet, amellyel Krisztus magához kapcsol, hogy „haszonélvezői” lehessünk az ő szeretetének. Pünkösd nélkül lényegében értelmét veszti a karácsony, a nagypéntek és a húsvét is, mert csak a Szentlélek tudja megadni minden ember számára azt a hitbizonyosságot, hogy a születés, a megfeszítés és a feltámadás az az Isten irántunk tanúsított, szeretetéből bekövetkezett eseménysorozat, amely kizárólag az emberért történt.

Imádság

Istenünk, szeretetnek és kegyelemnek Atyja! Hálát adunk neked teremtésünk és megváltásunk csodájáért. Mert hálával tölti el szívünket az a biztos tudat, hogy a te szereteted gazdag forrásából nap mint nap meríthetünk, hogy ez a mennyei fénysugár beragyogja életünket. Kérünk, segíts minket, hogy életünk minden percében ez a világosság vezessen, és ne térjünk le az általad kijelölt utunkról, hanem mindenben, amit cselekszünk, ezt a tőled kapott szeretetet árasszuk szét a világban. Add a te Lelkedet áldott ajándékképpen, hogy bennünk elvégzett munkája nyomán általunk is minél többen felismerhessék a te Jézus Krisztusban megjelent szeretetedet. Ámen.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.