Nem lépnek vissza az RMDSZ-be – Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt alapító elnöke a párt elmúlt tíz esztendejéről

Makkay József 2021. szeptember 16., 09:02 utolsó módosítás: 2021. szeptember 16., 19:52

Tíz évvel ezelőtt, 2011. szeptember 15-én hagyta jóvá a Bukaresti Táblabíróság az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzési kérelmét. Az elmúlt évtized sikereiről és kudarcairól, az RMDSZ-szel kötött együttműködési egyezségről, a magyar nemzetpolitika kihívásairól Toró T. Tiborral alapító pártelnökkel, jelenlegi ügyvezető elnökkel beszélgettünk.

Nem lépnek vissza az RMDSZ-be – Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt alapító elnöke a párt elmúlt tíz esztendejéről
galéria
Toró T. Tibor: az erdélyi magyarság számára is egészségtelen az egypártrendszer

– Hogyan született meg tíz évvel ezelőtt az Erdélyi Magyar Néppárt?
– A létrehozásáról a 2010. december 4-i székelyudvarhelyi országos küldöttgyűlésen döntött az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Habár egyes – főleg az ellendrukker táborból származó – vélemények szerint az új erdélyi magyar párt megalakítása az én személyes ambícióm volt, ez igen távol áll az igazságtól.

Mindannyiunkat nehéz döntés elé állított egy új pártstruktúra létrehozása. Láttuk, hogy a Magyar Polgári Párt (MPP) szétesett, derékhada megfáradt és hitehagyott lett.

Az MPP akkori vezetői még elég erősek voltak ahhoz, hogy ne engedjenek egy párton belüli reformnak, viszont annyira nem, hogy az új erdélyi magyar párt létrehozását megakadályozzák. Európa egyik legkirekesztőbb párttörvénye ellenére sikerült összegyűjtenünk a pártbejegyzéshez szükséges aláírásokat, a Bukaresti Táblabíróság pedig tíz évvel ezelőtt hagyta jóvá a bejegyzést.

– Tíz év után újra együtt a két csapat. Meg lehetett volna spórolni e külön utakon megtett évtizedet?
– Mi azzal a meggyőződéssel hoztuk létre a pártot, hogy az megújult lendülettel vág neki küldetése teljesítésének, vagyis a szétszóródott nemzeti tábor újraegyesítésének. Persze, akkor nem gondoltuk, hogy ehhez egy évtizedre lesz szükség, mert olyan mélyek az új politikai szervezet létrehozása okozta sebek. Úgy is fogalmazhatnék, el kellett telnie tíz – legalábbis ebből a szempontból – elvesztegetett esztendőnek. Mai eszemmel megkockáztatnám azt a megállapítást:

lehet, szerencsésebb lett volna az új párt létrehozására szánt energiát arra fordítani, hogy a létező pártstruktúra megújításának fussunk neki. De ez már történelem.

Egy biztos, az alapítók szándéka tiszta volt: az autonómia-párti tábornak működő, belső konfliktusait kezelni tudó és elkötelezett szervezetre volt szüksége, és erre akkor az MPP keretét alkalmatlannak ítéltük.

– A válás előtti MPP a 2008-as helyhatósági választásokon a székelyföldi megyékben a helyi önkormányzati mandátumok 40 százalékát szerezte meg. Azóta sem volt ilyen eredményes az erdélyi magyar ellenzék. Négy év alatt hogyan omlott össze e közös terv?
– Az MPP akkori elnökének, Szász Jenőnek a történelmi mulasztása, hogy rosszul sáfárkodott a 2008-as választási eredményekkel és az ebből eredő választói felhatalmazással. Pártjában gyakorlatilag egyszemélyes döntési struktúrát alakított ki, így elsősorban az ő felelőssége, hogy hagyta szétesni a pártot. A csapatot össze lehetett volna tartani, ha jobban bevonja erre rátermett embereit a döntéshozatalba, a párt erőforrásait pedig építkezésre és nem hatalomtechnikára használja. Igazából itt keletkeztek az alapvető nézeteltérések, amelyek végül a széteséshez vezettek.

– A néppárt sem tudta visszahódítani az MPP-től elpártolt szavazóbázist, tehát az új párt sem lett sikeres. Ennek mi az oka?
– Saját egyéni mulasztásainkon túl több oka is van az áttörés elmaradásának. Egyrészt túlzott volt az elvárás: sokan azt képzelték, hogy a néppárt majd átveszi az RMDSZ szerepét a romániai politikai érdekképviseletben. Pedig mi az elejétől tudtuk, nem az RMDSZ helyét kell elfoglalni, hanem mellette kell építeni egy nemzeti alternatívát, és a kettő együtt adja ki az erdélyi magyar képviseletet.

Aki azt várta, hogy leváltjuk az RMDSZ-t, az csalódott és ennek hangot is adott.

Másrészt a túlzottan Tőkés László személyére szabott szervezetépítési elv sem bizonyult szerencsésnek. Történelmi személyiségként Tőkés László nagy karizmával és hihetetlen kisugárzással rendelkező közéleti személyiség, de soha nem volt alkalmas „pártembernek”, aki vezetni tudna egy pártot. Így eleve túlzott elvárás volt Tőkés teljes „politikai tőkéjének” konvertálása az új párt számlájára, amivel sokan számoltak.
Harmadrészt a párt politikai zöldmezős beruházásként próbált a másik kettő – az RMDSZ és az MPP – közé felépíteni egy harmadikat. De nem számolt azzal, hogy sok helyen a közéleti szerepet vállaló vezető elit számbeli vékonysága miatt nem talált az egyik vagy másik csoporthoz el nem kötelezett partnert, így nem sikerült a térképen a sok fehér foltot kiszínezni. Foghíjas szervezeti struktúrával pedig nem lehet országos összesítésben jó eredményt elérni.
Az ellenzéki sikertelenség negyedik és talán legfontosabb okát a választópolgárok mentális szintjén kell keresni. Azzal szembesültünk, hogy az erdélyi magyarokban sokkal erősebb az egység iránti elvárás, mint a politikai sokszínűség iránti igény. Szomorúan vettük tudomásul, hogy egy létszámcsökkenőben levő kisebbségi közösségnek – amelynek román nemzetállami tengerben kell megmaradnia – a politikában nem magától értetődő a demokrácia alapjának számító pluralizmus.

Az emberek többsége, ha teheti, nem a harcot, hanem a békét választja. Ott fenn azok ne veszekedjenek, egyezzenek ki. A mi hívószavaink – alternatíva, sokszínűség, verseny – kevésbé voltak hatékonyak, mint Markó Béla és később Kelemen Hunor RMDSZ-elnökök egységre­torikája.

Az RMDSZ el tudta hitetni magáról, hogy ő az „egység” egyedüli birtokosa, amelyet aztán hatékonyan tudott politikai furkósbotként használni ellenünk.

– A korábbi évek útkereséséhez képest mitől más az Erdély Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt egyesüléséből létrejött Erdélyi Magyar Szövetség?
– Az utóbbi években sokat tisztult a kép. Egyre világosabb, hogy az erdélyi magyarság, amely kezdetben a közösségi önkormányzatként működő RMDSZ-keretben találta meg politikai képviseletét, ma már legalább kétpólusú. Egyik a bukaresti politikában járatos RMDSZ-től várja a megoldást a mindennapi élet problémáira, a másik pedig a nemzeti identitását érintő kérdésekben határozottabb, markánsabb fellépést vár el. Ennek lehet képviselete az Erdélyi Magyar Szövetség. A kettő együtt lehet egész, de csak akkor, ha világosak a két szövetség közötti együttműködési szabályok, amelyek lényege nem a „vagy-vagy”, hanem az „is-is”.

Az EMSZ nemcsak lehetőség, hanem maga a megoldás. Építettünk egy új keretet, amit fel kell tölteni tartalommal.

Tető alá kell hozni és állandósítani az RMDSZ–EMSZ közti párbeszédet. Nem hiszem, hogy jól látják akár Kolozsváron, akár Budapesten, akik több-kevesebb jóindulattal arra biztatnak, adjuk fel szervezeti kereteinket, és aki akar még valamit az erdélyi magyar politikában, lépjen vissza az RMDSZ-be. Itt nemcsak arról van szó, hogy a milliós nagyságrendű erdélyi magyar közösségben a politikai sokszínűségnek komoly történelmi hagyománya van, hanem a fő szempont az, hogy az egypártrendszer egészségtelen. De mindezeken túl az sem elhanyagolható, hogy a pártnak van egy fiatal, tehetséges és karizmatikus elnöke Csomortányi István személyében, akinek számlájára nem írható az elődei – jómagam és Szilágyi Zsolt barátom – által a múltban meghozott és a partnerek által sérelmezett döntés vagy állásfoglalás. És ő élt is a lehetőséggel: sikeres megállapodást tudott kötni az MPP megújult vezetésével.

A tízéves évforduló alkalmából az Erdélyi Magyar Néppárt elnöksége Kolozsváron tartott sajtóértekezletet Fotó: MTI/Kiss Gábor

– A tavaly őszi parlamenti választásokra az RMDSZ-szel összehozott együttműködési keret mennyiben váltotta be a hozzá fűzött reményeket?   
– Jó lenne látni azt, hogy az RMDSZ vezetői megvilágosodtak, s az „is-is” logikája mentén az ellenzéket elfogadják partnernek. Az igazsághoz az áll közelebb, hogy a választásokra készülve rájöttek: az ellenzéki csoportosulásokat sem felszámolni nem tudják, sem egymás ellen kijátszani, mint 4 évvel azelőtt, és kevesebbe kerül ideiglenesen békét kötni. Ennek lett az eredménye az EMSZ által nevesített két befutó hely az RMDSZ színeiben. Mi természetesen ennél többet vártunk, hiszen nemcsak ebben a választásban, hanem hosszú távú együttműködésben gondolkodunk.
A mi olvasatunkban az RMDSZ–EMSZ egyezség arról szól, hogy betesszük a közösbe a politikai tőkét, amivel mindkét tábor rendelkezik, és arányosan részt kérünk a feladatokból is. Egyelőre igen hiányos a kommunikáció, és többnyire párhuzamosan dolgozunk, de azon vagyunk, hogy ez ne maradjon így. Talán a koalíciós kormányprogramban szereplő kisebbségi törvény lehet a közös pont, amely változást hoz ebben, hiszen az elmúlt harminc évben elsősorban a mi táborunk műhelymunkája jelenti azt a tudást, amire nemzetpolitikai fontosságú kérdésekben alapozni lehet. A Tăriceanu vezette 2005-ös kormánykoalíció kisebbségi törvénytervezetének sorsa azt bizonyítja: kamarilla-egyezségekkel ezt a kérdést csak elrontani lehet, kielégítően megoldani nem. Ha az RMDSZ akkori vezetőin múlt volna, a parlament elé terjesztett tervezet elfogadása a számunkra létfontosságú közjogi autonómiák felé vezető utat erős betonfallal zárta volna el, aminek lebontása évtizedekig tartana, ha egyáltalán sikerülne. A román nemzetpolitika azóta is azzal érvelne, hogy az erdélyi magyarság rendelkezik kulturális autonómiával, holott abban a törvénytervezetben erről szó sem volt. Ezért van szükség a közös műhelymunkára, és a lehető legszélesebb politikai erő felmutatására, hogy ez ne történhessen meg.

Az RMDSZ–EMSZ-egyezség egyetlen működő része: jelenlétünk a törvényalkotásban a két parlamenti képviselőnkön keresztül.

Politikusaink, bár felelősséggel az őket nevesítő szervezetnek tartoznak, az RMDSZ-frakció teljes jogú tagjai, így első kézből hozzájutnak az információkhoz és rendelkeznek a teljes képviselői eszköztárral. De igazi fegyverünk még mindig a hitelesség és a nyilvánosság ereje, amit mandátumuk csak felerősíthet.

– Az EMSZ mennyire elégedett az RMDSZ koalíciós eredményeivel?
– Semmi okunk az elégedettségre. A régebbi kormányzati szerepvállalás hibáiból és kudarcaiból sajnos nem tanultak túl sokat azok, akik akkor is, most is kormányzati szerepet vállaltak. Jelenleg a kormánykoalícióban az RMDSZ olyan erős érdekérvényesítő potenciállal rendelkezik, mint eddig soha az elmúlt 30 évben. Ám egyelőre úgy látszik, képtelen kilépni a „neptuni” paradigmából. Pedig ha e helyzetből sem sikerül nemzetpolitikai szempontból az erdélyi magyarság számára valami maradandót – például egy jövőbe mutató kisebbségi törvényt – kihozni, akkor azoknak lesz igazuk, akik értelmetlennek tartanak bármilyen bukaresti szerepvállalást. Jelenleg azt látom, hogy

néhány nem túl jelentős, de annál harsányabban „kommunikált” infrastrukturális fejlesztési projekten kívül más célok nincsenek a magyar miniszterek bukaresti asztalán.

– Kérdéses a román kormánykoalíció jövője. Egyes forgatókönyvek szerint gyors léptekkel haladunk az előrehozott választások felé. Ez mit hozhat az erdélyi magyarság számára?
– Előrehozott választásokra még nem volt példa a rendszerváltozás utáni harminc évben, most sem számítok rá. Ez a román politikai elit szelekciójából és a politikához való hozzáállásából egyenesen következik. Ugyanis döntő többségük számára a politika nem hivatás, hanem az egyéni gyarapodás eszköze. Ez pedig eddig fölülírt bármilyen értékrendet vagy koalíciós érdeket. Szomorú az az önsorsrontás, ahogyan képesek működni látszó politikai konstrukciókat szétverni. De hát ez a román „eredeti” demokrácia szerves része.

Meggyőződésem, hogy a román politikát befolyásoló szereplők valamilyen kiutat találnak a kormányválságból, és megtalálják azt a megoldást, amely a stabilitás látszatát felmutatva elkormányozza a hajót a következő választásig.

Számunkra az a fontos, mit hozhat nekünk, magyaroknak ez a helyzet. Túl azon, hogy a kormányválsággal járó gazdasági és szociális következmények egyformán érintenek többséget és kisebbséget, a magyar közösség számára az is fontos, hogy nemzetpolitikai szempontból megerősödik vagy gyengül a magyar képviselet. Azt hiszem, ennél a jelenlegi koalíciós leosztásnál – két igen fontos tárca vezetése és a koalíción belül a két civakodó partner közötti, akár a mérleg nyelvét is jelentő nyugodt centrum elfoglalása – a koalíciós újratervezéskor csak előnytelenebb helyzetbe kerülhetünk, és akkor lehet majd azon morfondírozni, hogy csak ennyire volt elég ez a szűk egy esztendő kormányon. A magyar nemzetpolitikai kérdések még napirendre sem kerültek, nemhogy megnyugtató megoldást találtak volna.

– Magyarországon jövő májusban tartanak országgyűlési választásokat, de már most dübörög a választási kampány. Mire számíthatunk?   
– A magyar nemzetpolitika sikerei – főleg az állampolgárság megadása és a külhoni támogatáspolitika – az elmúlt tíz esztendőben az Orbán Viktor vezette kormány mellé állította az erdélyi magyarságot. Ha a 2010 előtti állapotokat összehasonlítjuk a mostanival, az kétféle nagyságrendet és értékrendet mutat. A nemzetegyesítési program az elmúlt tíz évben nemcsak szlogen volt, hanem elkezdődött az igazi tartalommal való feltöltése. Világos, hogy a Kárpát-medencei magyarság ennek a folytatását várja, és számomra nem kétséges, hogy a külhoni magyar állampolgárok kit támogatnak. Ugyanakkor szomorúan állapítom meg, hogy a végzetesen megosztott magyar politikai szekértáborok harcában a védtelen külhoni magyar közösségek könnyen válhatnak járulékos áldozattá. Hiszen a történések logikájából természetes módon szavaznak a kormányoldalra, amit a másik politikai tábor nem fog díjazni. Így fennáll annak a veszélye, hogy ezt valami módon megtorolja.

Jó volna Erdélyben és Magyarországon is tudatosítani a közvéleményben: nem a külhoni magyarok döntik el a magyarországi választások sorsát.

Ha minden határon túli magyar szavazatát összeszámolják, akkor is legfentebb két parlamenti mandátumról dönthetünk. A jelenlegi közvélemény-kutatások szerint jó esély van arra, hogy az Orbán-kormány folytassa a munkát. Régi barátságunk és harmincéves kapcsolatunk okán kérjük tőlük: a közös nemzetpolitika folytatásakor alapozzanak bátran és többet az erdélyi tapasztalatokra, értékekre és sajátosságokra.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport