Magyar nyomok a hercegi városban, Mantovában – erdélyiek is felkeresik az észak-olaszországi turistaparadicsomot

2022. szeptember 08., 06:25

A tavakkal körbevett Mantova a termékeny Pó síkságán fekszik. Az észak-olaszországi város mecénás urai nagy hatással voltak a művészetek számos ágára. A magyar turista sok olasz–magyar kötődést is talál a településen.

Magyar nyomok a hercegi városban, Mantovában – erdélyiek is felkeresik az észak-olaszországi turistaparadicsomot
galéria
Mantova történelmi városrésze a települést körülvevő tavak irányából Fotó: Csermák Judit

Mantova fekvése varázslatos. A tavakon átívelő hidakon lehet megközelíteni, környékét csatornák hálózzák be. A Mincio folyó szabályozásával eltűntették az egykori lápos, gázokat kibocsátó területeket. A település magát a művészetek, a kultúra és a zene városaként határozza meg.

Családommal először az 1980-as években indultam Mantova felé Pannóniából. A mai napig nem tudom, hogyan keveredtünk a központba Trabantunkkal, végighajtva a sétatereken, leparkolva a hercegi palota előtt, amelynek szomszédságában rögtön szállást is kaptunk.

Mindenkinek azt ajánlom, hogy Padova, Ferrara felől közelítse meg a várost, a híd előtti szabad parkolóban álljon le, s a városig vezető, sövényekkel szegélyezett gyalogjárdán közelítsen az egyre jobban kibontakozó kastély-vár-tornyok sziluettje felé. Megéri az 1 km-es séta, már ekkor megfogja az embert a régi idők nagysága.

A kora középkori Szent Lőrinc-templom Fotó: Csermák Judit

Akiknek Passuth László és Liszt Ferenc a méltatójuk

Gyermekkori emlékem is fűződik a város nevéhez. Éretlen fejjel olvastam Passuth László regényes életrajzát A mantuai herceg muzsikusát, amelyben Claudio Monteverdi életútját örökíti meg. A cremonai születésű tehetséges zenész 22 évet töltött a városban a Gonzaga hercegi család szolgálatában. A szervilis kapcsolatot jellemzi a következő levélrészlet:
„Nagyságos és Excellenciás Úr, nekem Igen Tisztelt Kiváló Uram! … Nem tudom, sikerült-e eltalálnom Nagyságod ízlését, azt azonban jól tudom, hogy engem az a vágy sarkallt a komponálásra, hogy minden szeretetemmel szolgálatára legyek Nagyságodnak, kinek kegyére áhítozom, s kinek odaadó szolgája vagyok, ezért esedezem, hogy ha a zenében hiányosság mutatkoznék is, méltóztassék Nagyságod az én odaadó szeretetem bőségével kárpótolni magát…” (1618. április 21.)
Monteverdi a hagyományos madrigál struktúra határait feszegette, s az opera műfajának kialakításában is döntő szerepet játszott. S hogy átütő erővel tette, ennek bizonyítéka lehet, hogy gyerekeim is kamasz korukban többször megnézték az Orfeo című zenés drámájának filmváltozatát. Most

újraolvasva Passuth könyvét, tudatosult bennem, milyen ragyogó szellemi, kulturális központ is lehetett e hercegség. A Gonzaga család évszázadokat átölelő hatalma fénnyel töltötte meg a várost és környékét.

Vincenzo Gonzaga 1562–1612 között élt, s jóllehet a város hanyatlásához a Habsburg hűbéri helyzet is hozzájárult, nagy része volt benne a tékozló életmódot folytató hercegnek is. Ugyanakkor – elődeihez méltón – igazi mecénásként udvarába vonzotta az akkori idők „renitens” művészeit, tudósait is. Így például Rubenset, a kezdő flamand festőt, akit diplomáciai feladatokkal bízott meg, s aki képgyűjteménye darabjainak eladásában is segédkezett. Galileit, a világhírű tudóst, aki legendás látcsövét csiszolta. Ferrarai „fogságából” kiváltotta Tassót, a zilált elméjű költőt, aki nagy hatással volt más művészeti ágak művelőire is. Liszt Ferenc például szimfonikus költeményt és – Tasso gyászmenete címmel – zongoraművet komponált tiszteletére.

Stukkók terme – részlet, Palazzo Te Fotó: Csermák Judit

Monteverdi Vincenzo Gonzaga herceg oldalán 1595-ben részt vett a török elleni harcokban Esztergomnál, a hadjárat névsorában így szerepel: „Claudio Monteverdi úr, templomi karnagy, öt zenésszel.” Az uralkodó a csaták izgalmában sem nélkülözhette a muzsika hangjait. A zeneszerzőnek hasznos volt a magyarokkal való érintkezés, a katonáktól hallott dallamok későbbi életében is fülében csengtek, ihlették.

Középkori labirintusokban

A középkori városközpont képét megőrizte a Piazza Sordello. Itt emelkedik a Dóm, klasszicista homlokzatával ellentétben áll vöröstéglás „teste”, s mögötte a vaskos román stílusú torony. A tér meghatározó épülete a Palazzo Ducale (más néven Reggia), amelynek árkádos, gótikus palotáját a 14. század elején építtették, s később több épületrésszel bővítették. A palota termei a valaha volt hercegi élet fényűzésének lenyomatai. Kiemelném közülük a Tükörtermet, amelyben Monteverdi Orfeóját bemutatták. 1611. január 22-én M. Ferdinando Gonzaga bíborosnak Rómába küldött levelében a zeneszerző ezt írta: „minden péntek este zenélünk a Tükrös teremben…”
Vincenzo herceg lakosztályának mennyezete, amelyen labirintust ábrázoltak, fontos volt számunkra. Többször ismétlődik a hercegi jelszó: „Talán igen, talán nem.” „Forse che si, forse che no.” A középkor végén Európában sok helyütt énekelték az e szavakkal kezdődő dalt. Nekünk azonban ennél érdekesebb, hogy a feliratok között felbukkan Kanizsa neve. Vincenzo Gonzaga 1605-ben részt vett Kanizsa török elleni ostromában, s bár onnan dolgavégezetlen tért haza, e felirat mégis dicsőségét zengi. Még egy magyar vonatkozást szerettünk volna látni, bár Itáliai magyar emlékek című könyvemben szerepelt, hogy a palota azon része, ahová eljutni akartunk, zárt a publikum elől, mivel ott irodák működnek. Az információs szolgálatot megkérve, hosszas telefonálgatás után egy úr igazi labirintuson át vezetett bennünket.

Magyar érdekesség: Buda freskója a Palazzo Ducaléban Fotó: Csermák Judit

Örömmel észleltem, hogy az udvari élet szórakoztatását szolgáló törpék lakrészén is áthaladtunk: alacsony folyosókon keringve kis lépcsőkön szaporáztuk lépteinket, míg egy portán, egy főnöknőn és egy ügyintézőn keresztül jutva beléphettünk a Salette delle Cittába,

azaz a városképekkel díszített szobákba. Egyikükben látható Buda felirattal fővárosunk képe. A 16. századi freskót meghatottan szemléltük az angolul kiválóan beszélő sajtós kísérőnk társaságában. A szobában íróasztalokon irattömegek halmozódtak. Ismét szembesülhettünk azzal, mily magától értetődően élnek az olaszok középkori értékeik között.
A Palazzo Ducaléhoz kapcsolódó várban látványosság a Camera degli Sposi freskóciklusa. Lodovico Gonzaga családjának jelentős eseményeit, mitológiai jeleneteket örökített meg itt Andrea Mantegna, a quattrocento kiemelkedő észak-itáliai festője. A kupola festményéről kedves angyalkák tekintenek le a szemlélőre. A reneszánsz művész nagy hatással volt más mesterekre, művei a világ számos nagy múzeumában láthatók. Dokumentáltan voltak magyar vonatkozású alkotásai: Mátyás királyról, Janus Pannoniusról és Galeotto Marzióról, de ezek megsemmisültek. Ludovico Ariosto, a reneszánsz kiemelkedő költője – egyik művében felsorolván kora legkiválóbb festőit – Leonardo da Vinci mellé helyezi. Mantegna sírja és több alkotása a Szent András-templomban található, a kápolnát védő rács és a homály miatt alig tudtuk bronzképmását lencsevégre kapni. Mantovához való kötődését az is bizonyítja, hogy házat építtetett itt magának. Az épület jelenleg modern kiállításoknak ad otthont. Kör alakú belső terét igazi építészeti csemegeként csodáltuk meg.

Zsigmond király diadalmenete

A Gonzaga hercegek könnyed ejtőzésére szolgált a Palazzo Te. A nagy parkban épült félemeletes reneszánsz palota belső termei – amelyeknek tematikus díszítésével találkoztunk – más-más stílust képviselnek. A Szelek, Ámor és Psziché szobája kiegyensúlyozott freskói mellett a Lovak termében a reneszánsz megszokott ábrázolásmódjától eltérően, valósághűen jelennek meg a kedvelt hercegi állatok. Az óriások kis szobája félelmetes ellentétben áll az ábrázolt, riasztó méretű gigászokkal.

Amit mi kerestünk, az a Stukkók terme volt, amiben Zsigmond királyunk diadalmenetét ábrázolják. Ennek alapjául az a tény szolgált, hogy Zsigmond emelte a Gonzagák ősét a város őrgrófjává.

Egy 20. századi tanulmány vitatja az ábrázolt személyt. A palota parkjának érdekessége, hogy sarkában – a légyottok során a nem kívánt pillantásokat elkerülendő – kis titkos ház és kert található.
A könnyed struktúrájú Palazzo Te közelében, egy szigorú tömbű palotában a Városi Múzeumot látogattuk meg. A régi, olasz nemesi családok összefonódását jelzi, hogy II. Francesco Gonzaga Isabelle d’Este férjeként rendelte el építését. A gazdagon díszített termek a régi idők dicsőségét mutatják. Ugyanígy az Arco-palota, amelynek múzeumában egy későbbi nemesi család életébe pillanthattunk be. Falán márványtábla örökíti meg Mozart apjának 1770-ben írt köszönő sorait a hercegi vendéglátásért.

A Labirintus termének mennyezete a Palazzo Ducaléban Fotó: Csermák Judit

Mária Terézia ajándéka

Iratok tanúsága szerint állt egy középkori templom a Prato d’Ungherián, azaz Magyarország mezején. Hagyomány szerint a név onnan ered, hogy annak idején, 924-ben magyarok táboroztak e helyen. S még egy eltűnt magyar nyomot számon tart a kultúrtörténet: a 13. század végén épített Szent Ferenc-templom őrizte egy Ongaro nevű festő arcképét. A templom hányattatott története során – a franciák 1797-ben raktárrá alakították – ennek nyoma veszett.

A Bibbiena színház Mária Terézia és II. József portréját rejti.

Bár könyvünk azt írta, a nagyközönség megtekintheti azokat, mi nem jutottunk hozzájuk. Negyedórával dél előtt érkeztünk az épületbe, ahol a vendégfogadó hölgy szemmel láthatóan már indult déli sziesztájára, így nem nyertünk bebocsátást. Büszkén hirdeti egy márványtábla, hogy a 14 éves Mozart koncertet adott e falak között. 1770 januárjában édesapja édesanyjának írt levelében így áradozott: „…egész életemben nem láttam még szebbet… Ez nem is egy színház, hanem egy terem páholyokkal, úgy építve, mint egy operaház…”. Igazak a sorok. A különleges belteret Bibiena késői mestermunkájaként tartják számon. A színház épülettömbje az akadémiai épülettömb része a Biblioteca Teresiana. A mintegy 40 ezres antik könyvgyűjteményt Mária Terézia ajándékozta a városnak.

Rigoletto háza

S ha már zenei szál: egy kis romantika. Rigoletto házába is bekukkanthattunk, s láthattuk Sparafucile erődjét. Verdi Rigoletto című operájának szereplői – a mantuai herceg bolondja és a bérgyilkos – a város és környékén élik meg a 16. századi történetet. S persze még sok minden tetszett a városban.

A legrégebbi, kör alakú Szent Lőrinc-templom, a valaha volt és mai vásárok szép tere, a lakótornyok, a reneszánsz hangulat számtalan emléke, a tavak hangulata…

A legenda szerint a város alapítása egy Manto nevű göröghöz kötődik, bár más feltevések szerint nevének köze lehet az etruszk alvilág istenéhez, Mantushoz. Bármi is az igazság, nem véletlen, hogy a közeli Sabbionetával együtt az olasz város a világörökség részét képezi.

Csermák Judit

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport