A könnyed határsértések virtuóz költője – Szente B. Levente verseivel olyan világokat tár fel, ahol a szónak mágikus ereje van

2021. június 17., 09:32 utolsó módosítás: 2021. június 17., 13:38

Szente B. Levente székelykeresztúri költő gyermeteg lélekkel és kíváncsian éli meg mindennapjait. Nemcsak saját szemszögéből értékeli a világot, hanem más korosztályok bőrébe is belebújik, hogy megértse őket. A városi könyvtárban dolgozó íróember az eddig megjelent könyveiről, írásról és a néprajz szeretetéről mesélt az Erdélyi Naplónak.

A könnyed határsértések virtuóz költője – Szente B. Levente verseivel olyan világokat tár fel, ahol a szónak mágikus ereje van
galéria
Könyvtermés. A költőnek huszonötév alatt nyolc önálló kötete jelent meg Fotó: Jakab Mónika

– A székelykeresztúri polgármesteri hivatalban dolgozó kulturális referens, szerkesztő, újságíró, néprajzkutató, író és költő vagy egyszemélyben, a városi könyvtár munkatársaként is tevékenykedsz. Hogyan tudod e sokszínű életvitelt folytatni?
– Számomra az irodalom maga a teljesség. A néprajz, a történelem és a természettudományok iránti vonzalomba születtem bele. Ösztönből ezek valamilyen módon meg is jelennek a verseimben. De az is igaz, hogy a sok feladat közül mindig csak egy dologra összpontosítok. A titkom az, hogy gyermeteg lélekkel, kíváncsian élem meg a körülöttem történő eseményeket, amelyeket később meg is írok.

Igyekszem nemcsak a saját szemszögemből értékelni a dolgokat, hanem a többi korosztály bőrébe is bebújni, hadd lássam, mások hogyan élik meg a pillanatot.

Sikerélményem így nemcsak az én érdemem, hanem mindenkié, a való és képzelt világé, amelyre a népmesék tanítottak meg.

– Kortárs íróként több köteted is megjelent. Mikor tudatosult benned, hogy írással szeretnél foglalkozni?
– A család visszaemlékezései szerint hároméves koromban olyan kérdéseket tettem fel, amelyekre nemhogy válaszolni nem tudott senki, hanem megrökönyödött, amikor hallotta. Otthon megannyi mesét, történetet hallottam, vallásos körülmények között nevelkedtem. Akkoriban

kalákák voltak, összejártak az emberek. Történeteik lenyűgöztek: nem elégedtem meg a tanításokkal, sem a Szentírásban leírtakkal. Ahogyan most is, eredetük után érdeklődtem, kutattam.

Elemi osztályosok lehettünk, amikor le kellett írni, ki mi szeretne lenni. Én azt írtam, hogy író és kutató. Negyedikesként, majd 15-16 éves koromtól kezdve jegyeztem le első hallott történeteimet, legendákat, mondákat, sőt első versemet is, amelyet március 8-ra írtam édesanyámnak.

– Cseke Gábor a könnyed határsértések virtuóz költőjének nevezett a Csillagtitok című köteted ajánlójában. Ezt hogyan magyarázod?
– Találóan és helytállóan fogalmazott. Abban a kötetemben egy korszakot akartam lezárni. Hittem abban, hogy a vers kötött formáiból, a megszabott utak ösvényeiről eltévelyedés nélkül leléphetek. Talán ha új világokat nem is, de másokat fedezhetek fel. Olyanokat, ahol semmi nem az, aminek látszik. Ahol a szónak mágikus ereje van. Olyan erőkre vágytam, amelyek hatása révén világokat lehet megmozgatni. Magamat, az önmagamhoz hasonlókat, majd Istent kerestem. Hazatalálni, ez volt a cél. Úton lenni tanulás volt, a tanítók voltak az egyetlen mankóim. Mindenképpen kísérletezni kell: csak ismerd meg a formát, tarts mértéket, legyél alázatos, láss és érezz. Az nem baj, ha másként látod a világot, ha másként élsz meg dolgokat, mindaddig, amíg az emberekben szép álmokat és elgondolásokat keltesz, ami akár az övék is lehetne.

– Az eddig megjelent köteteid közül melyiknek volt a legnagyobb visszhangja? Melyik kiadvány áll a legközelebb a szívedhez?
– Első bemutatkozó verseskötetem 1996-ban jelent meg Az első éj címmel. Két és fél évtized alatt még nyolc önálló könyv követte. Aztán napilapoknak kezdtem dolgozni: tudósításokkal, helytörténettel kapcsolatos anyagokkal jelentkeztem. Önmagam számára sosem elég az, amit teszek. Régiek és kortársak egyaránt olyan csodákat műveltek, hogy az ember beleborzong, ilyenkor ez jut eszembe.

Jó érzés, amikor könyvbemutató után odajönnek az olvasók és elmondják, mennyire meghatotta őket egy-egy versem, vagy amikor a költészet napján a járdára írják, vagy elszavalják a diákok.

Egyik bemutató után ismerősöm kislánya futott hozzám, és azt kérdezte: írtam egy verset, megnézed? Látni kellett volna a kislány átszellemült piruló, büszke arcát.

Szente B. Levente keresztúri otthonában kedvenc könyvei között Fotó: Jakab Mónika

– A napi munka mellett mikor van időd írásra? Mi adja az ihletet verseid megírásához?
– Bárhol legyek, ha eszembe jut egy sor vagy gondolat, rögtön lejegyzem. Olykor órák, máskor hetek alatt jön ki a teljes egész, ami verssé áll össze. De e gondolatok kidolgozásához idő és nyugalom kell. Este, éjjel és hétvégén tudok dolgozni. Egy hang, egy szín jelenti az ihletet. Múzsám minden és mindenki, aki valamiképpen hatással van rám.

Mindenről írok, ami megérint. Szerelem, a dolgok megértése, az elmúlás…

– Verseidet szerb és angol nyelvre is lefordították. Ez azt jelenti, hogy határon túli olvasókhoz is eljutnak az irományaid.
– Fehér Illés vajdasági műfordító jóvoltából a szerbre fordítás volt előbb. Neki köszönhetem a további fordításokat is, hiszen közreműködésével kerülhettem kapcsolatba Cikos Ibolja német, olasz, N. Ullrich Katalin és Leslie A. Kery angol, Bandi András román nyelvre történő fordításaival. Az általa indított internetes irodalmi lap, az Ezüst-híd és a Magyarul Bábelben oldalán megjelent verseim után más fordítók is bekapcsolódtak, így pár év alatt 8-10 nyelven is napvilágot láthattak verseim. Dabi István műfordító angol, hindi, bolgár, lengyel, kínai nyelvre fordította költeményeimet. Jóleső érzés több nyelven látni verseimet. A kínait fel sem ismertem, ellentétben a cirillel, amiről már ötödik osztályban tanultam.

– Gyakran jelennek meg néprajzi jellegű írásaid is. Miért érdekel ez a téma?
– A népiesség, az eredettörténet igen közel áll hozzám: számomra természetes, hogy ezen az úton kutassak.

Érdekelnek a helybéli anekdoták, mesék, a dűlők megnevezései és a hozzáfűződő legendák, népi és kihalt vagy kihalófélben levő mesterségek, a népi gyógyászat, a pásztorbotfaragás, a varrottas, a székelykapu, a kopjafa, a régi agyag- és cseréppipák a rajtuk lévő motívumokkal, amiket gyűjtök.

Kialakulásuk, tájegységenkénti változatosságuk, a megnevezés oka és mikéntje, elsősorban az adott kultúra megértése a cél.

– Milyen hatással volt a koronavírus és a bezártság írói munkásságodra?
– A bezártság és az ismeretlentől való félelem kissé lebénított, de volt idő, amikor napi rendszerességgel írtam, rendbe tehettem a hamarosan megjelenő anekdotás anyagomat. A régen félbeszakított félkész munkáimból is pár összejött. Többet reméltem magamtól, a külső hatások tényezői mégis befolyásoltak. Amikor megbetegedtem, a félelemtől olykor az agyam sem forgott. De épp a félelem hozott ki belőlem valami mást, így akkor is le tudtam jegyezni érdekes gondolatokat.

– Miért tartod fontosnak leírni a környékbeli népmeséket?
– A népmesékben mindenünk benne van. Egészen újat nem lehet találni, lejegyeztek korábban már szinte mindent, de kíváncsi voltam, hogy a térségünkben legutoljára gyűjtött mesék milyen átalakuláson mehettek át. Valahol olvastam, hogy ötven-százévente érdemes lenne újragyűjteni térségenként. Érdekes térkép rajzolódna ki ezekből, követhető lenne egy adott kulturális közeg majdnem teljes tudatos és tudatalattijának életútja. Engem az érdekel, akiket méltatlanul elfeledtek. Akik szakácsok, ácsok, kőművesek, inasok és egyebek voltak. Róluk ki emlékszik meg?

– Hét évve ezelőtt jelent meg a Tücsök, Zöld Manó és a többiek meseregényed, majd a Bingyó Bernyó Nekeresdországban című verses mesekönyved. Hogyan születtek e történetek és szereplőik?
– A Tücsök, Zöld Manó és a többiek meseregényem maga a természet és a mesék világának a szülötte. Gyermekkorom óta az igazi természet és mesék világa között lebegtem.

A könyv a bözödújfalusi nagyszülői ház kertjében ma is álló öreg somfának állít emléket, ahol gyermekként sok varázslatos pillanatnak voltam szemtanúja, megfigyelhettem a természetben élő állatok és növények életét.

Beleképzeltem magam az életükbe, s amikor szellő lebbent a bokor ágai között, elhittem, hogy manók, tündérek és más olyan lények is élnek körülöttünk, akiket csak akkor pillanthatunk meg, ha együttérzünk a természettel. Eleinte felolvastam a fiamnak is a készülő könyvből: amit ő mondott, ahogyan reagált rá, sőt neveket is adott a szereplőknek, mindez tovább sarkalt a történet kibontásában. A felolvasókon a gyermekek is megszerették a történetet, és folyamatosan bemutatókat kellett tartani. Azóta elkezdtem kidolgozni a Bingyós mesét, amely az előbbinek pici része egy másik szereplő szemszögéből.

A természet szeretetét, az egymásra figyelést, a kalandra való csábítást fogalmaztam meg e történetekben.

 – Melyek a jövőbeli terveid?
– Mostanában újabb verseskötetet adtam le. Meseregényem folytatásán dolgozom, de egy középkori cserép- és agyagpipákról szóló könyvemen is munkálkodom. Nálunk a pipákról állítólag részletesen elsőként publikáltam. A rajtuk levő motívumok történetisége révén, a néprajzi, valamint a történelem és régészet tükrében többet megtudhatunk a helyről, ahol élünk.

– Kit tartasz példaképednek? Miben áll az alkotói hitvallásod?
– Gyerekkoromat Bözödújfaluban és Bözödön töltöttem. Utóbbiban élt Bözödi György. Aki ha éppen nem Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen volt, akkor a falvakat járta, hogy kutatásaihoz anyagot gyűjtsön. Munkái révén máig felnézek rá. Tevékenysége rám is hatott, erőt adott, hogy azt tegyem, amihez értek. De életem példaképe gyanánt mégiscsak édesapámat és fiamat tekintem. Általuk lett és van hitem, erőm.

Jakab Mónika

Szente B. Levente
(halkul a jaj)

egyre csak némul
halkul a jaj
az utcák csöndjét
jól ismered
kedved sincs hogy
megszólalj
nejlon és papír
a szélben mind egyforma
szeméthegy épül
lelkedben tornyosodik
ami fájt s ami zavar
Átjárók között
Néha azt hiszem,
a csend a hallgatással nem azonos,
hogy szófukarságomban rég ellobbant sorsom.
Mit gondolok, vagy mit szájamon aztán kiejtek,
régen tudták süketek, bénák és vakok.

Néha csak szállok homokként a szélben,
furcsán-tisztán
csillagok közé furakodom.
Mélységes éjsötétben
önmagammal találkozom.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport