Cserkészet: kaland, barátok, kiteljesedés

Kömény Kamilla 2017. október 30., 21:05 utolsó módosítás: 2017. október 30., 21:14

Időtállónak bizonyulnak a cserkészet alapelvei, hiszen mostanra a világon 38 millió cserkész tevékenykedik. A közösség célja segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A szervezetről Györgyjakab Tímea Rita külügyi vezető beszélt lapunknak. 

Cserkészet: kaland, barátok, kiteljesedés
galéria
Cserkészek a Csíksomlyói Búcsún: mindenhol megélik Isten közelségét Fotó: Kis Csaba

Második alkalommal szervezték meg október elején a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) regös és tánctáborát Gyimesközéplokon, a boros­pataki Skanzenben. A szervező Csík és Udvarhely körzetek vezetőinek célja a regös mozgalom népszerűsítése a cserkészek körében, emellett a táncházmozgalomhoz való tartozás, a magyar népi kultúra átadása, a népi mesterségek elsajátítása, illetve a néprajzi ismeretek bővítése volt. A táborban mintegy nyolcvan, Erdély különböző részeiből érkezett cserkész vett részt. A programok között szerepelt több kézműves foglalkozás, de a központi szerep természetesen a táncoktatásé és a népdaltanulásé volt. Ez csupán egy az RMCSSZ számos tevékenysége, szervezett programja közül. Ennek okán arra voltunk kíváncsiak, mit jelent a fiatalok számára és hogyan működik a cserkészet.

Kétszáz ország, 38 millió cserkész

A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, amely mindenki számára nyitott – származásra való tekintet nélkül. A mozgalom célját, elveit és módszereit az alapító lord Robert Baden-Powell határozta meg  –olvashatjuk a Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM) alapelvei közt. Ennek adatai szerint

Tábortűz cserkész módra. A szervezőknek és résztvevőknek egyaránt fontos a természet közelsége Fotó: Kis Csaba

a cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma.

A világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A Baden-Powell által kidolgozott mozgalom sikerességét jól mutatja, hogy a világon csak hat országban nincs semmilyen szintű cserkészet, ezekben többnyire be van tiltva.

Az őrsi rendszertől a népi hagyományokig

Györgyjakab Tímea Rita, a Romániai Magyar Cserkészszövetség külügyi vezetője lapunknak kifejtette: a magyar cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé közeledjenek.

Önkéntesei segítségével a mozgalom életmodellt nyújt, ifjúságot nevel.

Hétéves kortól kezdve mindazok számára ezt kínálja, akik a helyi közösségekkel együttműködve nyitottak elveire és tevékenyen részt vállalnak közösségük életében. „Mindehhez saját, nem-formális nevelési módszerét, a cserkészmódszert alkalmazza. Ez több elemből áll: kisközösségi (őrsi) rendszer, fogadalom és törvények, a cselekedve tanulás és folyamatos, ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben, a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel a népi hagyományokra.”

Változó fiatalok, változatlan alapelvek

Mind a korábbi, mind a mai fiatalok számára a cserkészet egyet jelent: kalandot, teret a kiteljesedésre, barátokat, élményeket, természetközelséget. „Változtak a fiatalok, így a cserkészet is változtatott a módszerein, de az alapelvek ugyanazok maradtak, és ma is megállják helyüket. Közösségükhöz bárki csatlakozhat, legyen az gyermek, fiatal, felnőtt vagy idős, aki egyetért elveikkel és az értékeik mentén szeretne élni”–magyarázza Györgyjakab. A gyerekek többnyire 7–8 évesen csatlakoznak az Erdély-szerte működő csapatokhoz, de felnőttképzéseik által a felnőttek is bekapcsolódhatnak tevékenységükbe.

Erdélyben 1911-ben alakult meg az első cserkészcsapat a székelyudvarhelyi református kollégiumban Z. Sebess József testnevelő tanár vezetésével. A világháború szétzilálta a kezdeményezéseket, de 1923-ban több erdélyi nagyvárosban is újraalakultak a magyar cserkészcsapatok. A harmincas évek elejére Erdély-szinte minden magyar tannyelvű gimnáziummal rendelkező városában tevékenykedtek cserkészcsapatok, így Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen, Temesváron. A második világháború azonban ismét nehézségeket hozott, ezt követően a megszilárduló totalitárius rendszer mindenhol leszámolt a cserkészettel.

A változást 1989 decembere hozta el: 1990 februárjában elsőként Székelyudvarhelyen, majd Kolozsváron alakult cserkészcsapat: létrejöttek a mai Budvár, illetve Apáczai Csere János cserkészcsapatok próbaőrsei.

Csíkszeredában országos szervezet létrehozását határozta el egy, az öregcserkészekből és a cserkészetről nagyon keveset tudó, de lelkes fiatalokból, középkorúakból álló csoport”–foglalta össze Györgyjakab Tímea Rita. Ez a kis csapat 1990. május 15–24. között Gyergyószárhegyre hívta össze a Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító közgyűlését. A résztvevők itt cserkészfogadalmat tettek, döntöttek a szövetség megalakításáról, megfogalmazták annak működési szabályzatát, megválasztották a RMCSSZ első országos elnökségét, majd megtartották első vezetőképzőjüket.

Országos cserkészprogramok

Az RMCSSZ 9 körzetre oszlik, a körzetek pedig cserkészcsapatokra. A cserkészcsapatokban több őrsből álló rajok működnek –ezek 7–8 főből álló csoportok őrsvezetővel az élükön. Az RMCSSZ-nek jelenleg 76 településen van cserkészcsapata, ezekben mintegy 2400 aktív tag tevékenykedik. Az elmúlt 27 évben a szövetség nemcsak nőtt, hanem változott is: több országos rendezvényt szerveztek, kialakult és erősödött a vezetőképzési rendszerük, amely minden cserkészszövetség számára létfontosságú. Újabb településeken indultak csapatok és sajnos szűntek is meg, de ez az élet rendje –vallják a szervezők.

Mivel az RMCSSZ sokban kötődik Csíkszeredához, jogilag is oda tartoznak, így egyértelművé vált, hogy a Hargita megyei városban avatnak székházat. Ez 2013-ban történt meg, ahol azóta is működik a szövetség központi irodája, és ott tartják évi több alkalommal az elnökségi és vezető tanácsi üléseket. „Egy hely, ahova cserkészként hazamegyünk, bárhonnan is érkeznénk”–emelte ki a külügyi vezető.

Az év nagy részében a cserkészmunka a csapatokban zajlik, de hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a csapatok országos szinten is találkozzanak egymással.

Évente számos szövetségi rendezvényt tartanak báloktól kezdve a különböző vetélkedőkön át egészen a lelki feltöltődést szolgáló programokig –részletezte a cserkész. Sok ilyen rendezvényük van: a közgyűlés és az országos cserkészbál, amelyet évente más helyszínen és rendszerint februárban tartanak. Az Országos Cserkész Lelkinapokat (CSELEN) Csíkszeredában és Nagyenyeden szervezik. Különböző helyszíneken tartják meg A csodaszarvas nyomában Országos Rovásírásversenyt, a Rovás Ismeretterjesztő Konferenciát, az Országos Cserkész Sportnapokat, a Dalospacsirta Országos Cserkész Dalversenyt és Szüreti Bált, a Vezetői Lelkihétvégét, az Ünnepélyes Betlehemi Lángosztást, a Székelyföldi Regös Napokat, a Mákófalvi Kézműves Tábort és Rovásírás Tábort is. Ugyanakkor minden évben részt vesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsún.

Összetett vezetőképzés

Ahhoz, hogy az új cserkészkedő fiatalok számára megfelelő vezetői réteg legyen a csapatokban, a szövetség évente vezetőképzőt (VK) szervez. Három szinten történik a képzés: segédőrsvezető-képző (SŐVK), őrsvezetőképző (ŐVK), illetve segédvezető-képző (SVK) szinteken. Mindhárom különálló, de ugyanakkor szervesen összefonódó modult képez, és az adott korosztálynak megfelelő ismeret- és élményanyagot biztosít a résztvevők számára. A 11–13 évesek számára szervezett SŐVK előhétvégéből és kilencnapos táborból áll, aminek során egy 14 fős felnőttekből és fiatalokból álló közösség (törzs) képezi a résztvevőket. Az ŐVK a 14–16 éves korosztályú cserkészeknek szól, ez már jóval összetettebb, és komoly kihívás elé állítja a résztvevőket. Időtartama egy év, tavasztól tavaszig hat találkozó alkalmával vehetnek részt képzéseken a résztvevők, és a képzési időpontok között feladatokat kell elvégezniük. A hat találkozó közül öt képzési hétvége, egy pedig a tizenegy napos tábor. A 18–26 éves korosztály számára másfél éves, fokozott nehézségű képzés, az SVK, biztosít felkészülési lehetőséget. Itt a hat alkalom során már komoly szervezési, nevelési, pedagógiai és pszichológiai ismereteket sajátíthatnak el. A hat alkalom közül egy tábor, a többi képzési hétvége.

A vezetők között számos pedagógus, lelkész, tréner és más szakember vállal önkéntes alapon nevelői munkát a társadalom és a helyi közösségek érdekében.

A szövetség fennmaradása érdekében mindig tartottak különböző szintű vezetőképzést. A jelenleg alkalmazott egymásra épülő és a képzési folyamat során összefonódó, egymást kiegészítő többszintű képzési rendszert 2007-ben kezdték kialakítani.

A cserkészet titka

Kérdésemre, hogy mi lehet a cserkészet népszerűségének titka, Györgyjakab Tímea Rita rámutatott, nehéz lenne úgy megfogalmazni, hogy mindenki számára érthető legyen. Ezért egy történetet mesélt el: Nagybányán évekig vezetett lányőrsöt, amelynek tagjai eljutottak ahhoz a korhoz, hogy bejelentkezhettek őrsvezetőképzőbe, néhányuk sikeresen el is végezte azt. Az őrsvezető-képzésben az egyik feladat az, hogy írjanak fogalmazást azzal a címmel, Miért szeretnék őrsvezető lenni? „Emlékszem, hogy késő éjszaka olvastuk az írásokat a társakkal. Az egyiknél nagyot dobbant a szívem. Az őrsömből az egyik lány, azt írta, hogy »azért szeretnék őrsvezető lenni, hogy olyan legyek, mint az én őrsvezetőm«. Azt hiszem, egy vezetőnek nem kell ennél több. Ekkor éreztem, hogy jól végzem a munkám, megérte dolgozni, napról napra készülni. S valahol itt rejtőzik a cserkészet egyik titka is: a vezetés elsősorban példa –ahogy Teleki Pál főcserkész fogalmazott”.

Ahhoz, hogy valaki igazán megértse, mi is igazán a cserkészet, oda kell ülni egy tábortűz mellé, és a gyermekek csillogó szemébe nézni.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport