Örömmel várják a pápát a csángók

Péter Beáta 2019. május 27., 14:47 utolsó módosítás: 2019. május 27., 14:48

Nagy várakozással tekintenek a moldvai magyarok Ferenc pápa romániai látogatása elé. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) 1300 személyt regisztrált a csíksomlyói pápai misén való részvételre, közben a moldvai püspök azt szeretné, ha a csángók a iaşi-i látogatáson vennének részt. Moldvai riportutunk során többen is hangsúlyozták: nemcsak Bákóban, hanem a moldvai falvakban is szükség lenne a magyar nyelvű misére.

Örömmel várják a pápát a csángók
galéria
A csángók azt kérik, hogy több településükön is vezessék be a magyar misét Fotó: Veres Nándor

Amint biztossá vált Ferenc pápa csíksomlyói látogatása, az MCSMSZ rögtön nekifogott a szervezésnek, hogy a moldvai magyarok egy szektorba kerüljenek, ezért 1300 fő részére regisztrált a csíksomlyói pápai szentmisére – mondta el korábbi megkeresésünkre Ferencz Éva, a szövetség ügyvezetője. „Előre láttuk, hogy körülbelül hányan fognak jelentkezni, folyamatosan egyeztettünk a szervezőkkel, és annyi embert regisztráltunk, hogy akik autóval mennek, azok is regisztrálhattak nálunk, hogy mindenki legyen egy helyen kint a Nyeregben.” Az ügyvezető kifejtette: akik a somlyói helyszín mellett döntöttek, azért tették, mert ott szentmise is lesz. „Jászvásárban a nagy többség az utcán fog állni, és a Szentatya elvonul előttük, de nem lesz mise.

A jászvásári püspök a papokon keresztül üzente, hogy aki az egyházmegye területén van, oda kell mennie. Ezért van, aki oda megy”

Elmondta, a Szentatya csíksomlyói látogatására több mint harminc faluból regisztráltak, a somlyói pünkösdi búcsún is körülbelül ekkora létszámban szoktak részt venni a moldvai csángók. A mintegy 35 busz a falvakból egyidőben indul, Kománfalván bevárják egymást és konvojban érkeznek Csíkba. Ferenc pápa május 31. és június 2. között tesz apostoli körutat Romániában. Ellátogat Bukarestbe, Balázsfalvára, Csíksomlyóra és Jászvásárra. A szentatya június elsején szentmisét celebrál a csíksomlyói Mária-kegyhelyen.

Örömmel mennek Csíksomlyóra

Áprilisban, moldvai látogatásunk során több faluban is hallottuk a helybéliektől, hogy a Iaşi-i Római Katolikus Püspökség tartományához tartozó hívek a püspökség felszólítására „kötelesek” az észak-moldvai pápalátogatási helyszínt választani – ezt több plébános is felolvasta a templomokban, március végén a bákói magyar szentmisén is elhangzott. „A faluból sokan megyünk Csíksomlyóra, de nagyon sokan Jászvásárba. A pap kihirdette a templomban, hogy Iaşi-ba szervezi a buszt, úgy hiszem, hetvenen mennek oda, Csíksomlyóra kevesebben. Amikor volt márciusban magyar mise Bákóban, akkor meg is mondta a pap, hogy a püspök azt üzente, Iaşi-ba kell menni” – magyarázta Benke Paulina, somoskai hagyományőrző.

A faluban hetente összegyűlnek egy vagy két alkalommal, gyakorolják a vallásos énekeiket. Akik Csíksomlyóra tartanak, szervezetten, viseletbe öltözve, az MCSMSZ által szervezett buszokkal mennek.

Nagy dolog, hogy jő a pápa. És hála Istennek, ennyi esztendő után nekünk is megadták a magyar misét. Lám, mi lesz belőle, amiután elhalad a pápa. Nem tudni. De nagyon örülünk a magyar misének.

Még sokan nem is tudnak elmenni, akik szeretnének, mert sok idős szeretne elmenni. Az a baj, hogy vasárnap nincs busz, nehéz bemenni, ha nincs megszervezve. Nekünk van egy kilencszemélyes mikrobuszunk, úgy megyünk, hogy azt megrakjuk aszonyval, az öcsémék megrakják az autójukat, s bémegyünk. De az idős néniket nem bírod bévinni, ők nem tudnak bémenni buszval. A tanárok is szokták vinni autóval az embereket, aztán lássuk, hogy lesz a nyáron. Az lenne jó, ha a faluban is lenne magyar mise, a mi papunk nyitott. Volt olyan papunk is, hogy minden vasárnap kiprédikált minket, azt hittük, el kell menjünk a faluból. Olyanokat prédikált, hogy a gyermekekben meggyilkoljuk a hitet a magyarral. Mert vittük őket Csíksomlyóra is. Mondta, hogy kössünk követ a nyakunkra, s vessük magunkat a vízbe. A prédikációt úgy fejezte be, hogy vigyen el az ördög (să vă ia dracu). Nagyon rossz idők voltak. Egy pap nagyon tudja befolyásolni a falut. Mikor kettőt-hármat ilyent prédikált, nem állt meg beszélni velünk nagyon senki, hogy ne lássa meg a pap. Most van egy jó papunk, ő meg is hívott nagycsütörtökön bé a templomhoz, hogy énekeljünk magyarul szépen” – mesélte Paulina.

A mise volt a döntő érv

Márton Attila, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Moldvai Csángómagyar Oktatási Programjának koordinátora úgy fogalmazott, hogy Lészpeden is elhangzott a jászvásári püspök felhívása, de csak mint lehetőség. „Mi is külön fizetünk kisbuszt, de együtt megyünk, egy szektorba vagyunk bejelentkezve, a somlyói búcsúra is együtt szoktunk menni. Azoknak, akik Csíksomlyóra mennek, döntő volt, hogy ott mise is lesz.” Hozzátette, a pünkösdi búcsúra is elmennek, és mindig maradnak éjszakára. Reggel van Nyisztor Ilona vezetésével a keresztút a Nyeregbe, akkor jön fel a nap, van napbanézés, az fontos mozzanat.

Bogdán Klára, magyarfalusi hagyományőrző a bákói magyar mise kapcsán hangsúlyozta: amikor lehetőségük van, többen is mennek a faluból, van, hogy a tanárok viszik autóval a híveket.

Szeretnénk, ha minden faluban béjönne egyszer egy hónapban a magyar mise.

Nálunk a pap kivette a reggeli misét, s ott üres a hely. Ha lenne egy olyan pap, aki eljönne, hogy reggeli misét mondjon, biztos, hogy megszaporodnék a nép egy idő után e miséken.”

Ferenc pápa csíksomlyói látogatásával kapcsolatban elmondta, ő íratta fel a regisztrációhoz a magyarfalusi embereket, akik a Szentatya miséjén részt szeretnének venni. „Vagyon ötven helyünk a buszban. Volt, aki feliratkozott, de aztán leíródtak, hogy menjenek a pappal Jászvásárba, nehogy megharagudjon rájuk. Hátha a pápa megváltoztat valamit. Meglássa, mi a csángó, mi a magyar. Én vágyakozom a változásra”.

Egy pusztinai asszony pedig anélkül, hogy elárulta volna, melyik helyszínre tervez elmenni, így fogalmazott a pápalátogatás kapcsán: „Jön ide Iaşi-ba, jön Somlyóra, megyünk mi is. Ez a legnagyobb öröm, hogy a pápa eljön. Még amelyik nem hisz Istenben, az is örül, hát akkor mi mit mondjunk?”

Minden faluban magyar misét

Harmincéves küzdelem eredményeként történelmi jelentőségű eseményként tartják számon, hogy idén január 27-én először tartottak magyar misét Bákóban, a Szent Miklós-plébániatemplomban. Azóta már harmadik alkalommal gyűltek össze a moldvai magyar katolikus hívők a magyar nyelvű liturgiára, a jászvásári római katolikus egyházfő engedélyében azonban megjelenik a „kísérleti jelleggel” megjegyzés, ami a magyar misék rendszeresítését illeti. Nyisztor Tinka, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) korábbi vallási ügyekért felelős vezetője úgy véli, folytatni kell a harcot, mert minden olyan csángó faluban, ahol igény van rá, szükség lenne a magyar misére.

A pusztinai Nyisztor Tinka néprajzkutató mintegy harminc éve folyamodik beadványokkal a jászvásári püspökséghez, az érsekséghez, a bukaresti pápai nunciushoz, és Vatikánba is eljuttatta azon kérésüket, hogy magyar nyelvű misét igényelnek a csángó falvakban.

Kérésüket folyamatosan elutasították különböző indokokat találva, mint például, hogy a csángó nyelv nem magyar nyelv, vagy nincs csángó liturgikus könyv.

A csíksomlyói búcsún 2017-ben átadtak Miguel Maury Buendíának, Románia apostoli nunciusának egy ismertető anyagot a moldvai katolikusok helyzetéről hangsúlyozva benne a magyar nyelv helyzetét a vallásos szolgáltatásokban. Tavaly szeptember 19-én Csíksomlyón a nunciustól és Jakubinyi György gyulafehérvári érsektől a pusztinai Szent István Egyesület kérte a magyar misét. 2018 novemberében Boros Rezső Petőfi-ösztöndíjas tanár gondozásában elküldtek egy kérést a jászvásári püspöknek. A kérésben a bakói mise volt feltüntetve, kiemelve, hogy az erdélyi magyar tanárok is szeretnének havonta gyónni – vázolta fel Nyisztor Tinka.

„Január közepén választ kaptunk, hogy Bakóban jóváhagyták a magyar nyelvű misét. Pusztináról a mai napig csend van. Én személyesen adtam át szeptemberben Csíksomlyón a püspöki konferencián a nunciusnak és Jakubinyi György gyulafehérvári érseknek a kérést. Az évek során kétszer jártam a Vatikánban. 1990-től kezdve folyamatosan melegen tartjuk az ügyet, ami elég nehéz, és siker kevés volt benne. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Vatikánban ismerik a problémánkat, de ezt nem könnyű megoldani. A nuncius 2017-ben azt válaszolta, hogy elküldte az anyagomat Jászvásárra, és ott azt mondták, ők szívesen miséznének, de csángó nyelven nincs liturgikus könyv. Visszaírtam, hogy mi soha nem kértünk csángó misét, hanem magyar nyelvűt. Pusztinában van liturgikus könyv is. Van egy kis füzetünk, a régi énekeink vannak benne. 2006-ig itt a portámon voltak a magyar misék, rendszeresen minden nagy ünnepkor. Amikor ezt megtudták a Vatikánban, akkor jelezték, hogy a misének a templomban a helye. Utána az lett, hogy ha hívtam papot, akkor lehetett misézni, vagy csak a magyarországi vendégeknek tarthattak misét, a helyiek nem vehettek részt rajta” – idézi fel a néprajzkutató a viszontagságos évek egy-egy történését.

Nyisztor Tinka úgy érzékeli, hogy amióta magyar nyelvű misét tarthatnak Bákóban, nőtt a nyomás Pusztinában.

„Amikor megjött a válasz, hogy lesz magyar misénk, nem jött, hogy higgyem. Habár gondoltam, hogy előrelépés fog történni a pápalátogatásnak köszönhetően. Azt beszéltük, hogy körforgásban, szerre mindenik falu vállal egy misét. De itt szociálisan nehéz helyzetben levő népcsoportról van szó, és hatvan kilométerről elmenni magyar misére nagy áldozat. Pusztinában öt éve már, hogy minden pénteken járunk imádkozni keresztutat. Miután találkoztam a nunciussal, szeptember után ki akartak rakni a templomból. Amikor leadtam a petíciót, erősödött a nyomás itthon. Éreztem, mi történik. Programot szerveztek a keresztutunkra. Azt mondta a kicsi pap, hogy menjünk ki az utcára imádkozni (télen), mert a templomba jött egy tanár orgonát tanítani, épp pénteken és fél háromtól. Veszekedés lett belőle, kiprédikált kétszer is a templomban. Az asszonyok nem mertek többet jönni. A pápalátogatás mindenképp segíti az ügyünket. Azért is kezdtem el sűrűbben írni a leveleket és felvenni a kapcsolatot, amikor már tudtam, hogy jön. Mert most kell ütni a vasat. De a pusztinai misével valami nagyon nem stimmel. A bákói misét azért kaptuk meg, mert jön a pápa és valamit kellett adni nekünk.”

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport