Harminchárom év: Tőkés Lászlótól Gabriel Andreescuig

2022. november 24., 06:25 utolsó módosítás: 2022. november 24., 10:07
Harminchárom év: Tőkés Lászlótól Gabriel Andreescuig
galéria
Múlt és jelen összefonódása. Tőkés László nagyváradi irodája időutazásra is alkalmat ad Fotó: Makkay József

Tőkés Lászlót a sorsfordító napok előtt csak hallomásból ismertem. 1989-ben a Szabad Európa és a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában az egész családunk követte temesvári küzdelmét, az „oradeai” püspök, Papp László által indított kilakoltatási pert. Nem sejtettem, hogy az ügy kapcsán sorsunk évtizedekre összefonódik. Tőkés András, a marosvásárhelyi Papiu Ilarian Líceum fizikatanára, Tőkés László bátyja 1989 októberében megkeresett és feltette a kérdést: a temesvári kilakoltatási per fellebbviteli tár­gya­lásán elvállalnám-e testvérének személyes jelenléti képviseletét? Hozzátette: nem sértődik meg, ha nem vállalom el az ügyet, hiszen a szomszédja, a neves ügyvéd, Frunda György sem merte elvállalni. Bevallom, megijedtem, de úgy éreztem, ha László ilyen hősiesen ellenáll, elfogadhatatlan, hogy egy magyar ügyvéd ne vállalja el peres kép­vi­se­letét. A Maros megyei Ügyvédi Kamara vezetése mindenáron le akart beszélni arról, hogy leutazzak Temesvárra a tárgyalásra. A nyilvános tárgyaláson ugyanis nagyon sokan, esetleg külföldi újságírók, tévések is hallhatták volna, mekkora jogi és emberi disznóság készül Tőkés László ellen. A marosvásárhelyi ügyvédek szekuritátés kötődésű pártitkára meg is kérdezte: a magyarság mártírja akarok lenni? Nem, én csak ügyvéd szeretnék maradni – válaszoltam összeszoruló gyo­mor­ral. Végül is Maria Bobu (a pártfőtitkár bizalmasának, Emil Bobunak a felesége) igazságügyminiszter kimondta: ha az ügyvéd így gondolja, joga van leutazni Temesvárra.

Harminchárom éve, november 18-án, a N. Ceaușescut pártfőtitkárnak hozsannázva újraválasztó kongresszus után tartott érdemi tárgyalást követően több idős magyar közrefogott és azt kérdezte: ügyvéd úr, miért nem lehet az a papunk, akit szeretünk?

Majdnem azt válaszoltam: épp azért…
A tárgyalást követően Tőkés Lászlóék lakására is elmentem. Beszélgetésünk során óvatosan fogalmaztam. Az, hogy óvatosságom mennyire indo­kolt volt, kiderült a temesvári szekus perben és László sokezer oldalas megfigyelési anyagából is. Minden szavunkat lehallgatták és rögzítették a szolgálatos fülek. Felhívtam László figyelmét: ha le­tar­tóz­tatják, joga van ügyvédi képviseletet kérni. Tagadjon meg minden nyilat­ko­zatot mindaddig, amíg ügyvédjét (és itt magamra mutattam) oda nem hívják a kihallgatásra. Aggódva figyelmeztettem: ha a fellebbezést elutasít­ják, és sor kerül a végrehajtásra, ne álljon ellen. Ugyanis a végrehajtás akadá­lyoz­tatása bűncselekmény; elkövetése esetén letartóztatnák. A börtönben pedig bármi megtörténhet. Románia és Európa szerencséjére Tőkés László nem fogadta meg ügyvédi tanácsomat és a további ellen­ál­lást választotta – de ez már történelem.
Mi, ügyvédek bosszankodunk, ha ügyfelünk nem fogadja meg tanácsainkat – gondolom, senki sem kételkedik abban, hogy ez esetben „megbocsátottam” Lászlónak. Mint tudjuk,

december 16-én éjjel a szekusok kilakoltatták a Tőkés házaspárt, és Menyőbe hurcolták. Nem kizárt, e törvénysértő eljárásnak köszönheti életben maradását,

hiszen a temesvári vérfürdő idején már Szi­lágy­menyőben tartózkodott.
Következő találkozásunkra Marosvásárhelyen, az utolsó közös magyar-román demokrácia tüntetést követő napon, 1990. január 13-án került sor az RMDSZ második országos összejövetelén. Csodálatos pillanatokat éltünk át, amikor a gyűlésterembe belépett az akkor még a hadsereg oltalmát élvező Tőkés László. Óriási ünneplésben részesült, akárcsak legelső bukaresti útja alkalmából, amikor a román hadsereg tisztikara ünnepelte a Gara de Nordon. László azért utazott a fővárosba, mert Doina Corneával, Mircea Dinescuval, Gabriel Andreescuval, Király Károllyal és más ellenállókkal együtt beválasztották a Nemzeti Megmentési Frontba (Frontul Salvării Naționale – FSN).
Nem vitás,

Tőkés jelenléte nagyban növelte a Nemzeti Megmentési Front és az RMDSZ legitimitását, elfogadottságát.

Mivel László nem vállalta el az RMDSZ elnöki funkcióját (amelyre a velem folyatott egyeztetés után a kolozsvári szervezet legtekintélyesebb tagja, Kántor Lajos felkérte), 1990 februárjában Sepsiszentgyörgyön tiszteletbeli elnöknek választottuk. Sajnos, az RMDSZ második kongresszusán, 1992-ben, a megválasztott új vezetés nem tudott (nem akart?) együttműködni az elvhű jogvédővel; elvtelen támadások célpontjává tette hozzájárulva tekintélye erodálásához. Az RMDSZ hetedik, 2003-as szatmári kongresszusának küldötteit a biztonság kedvéért nem az előző, csíkszeredai kongresszus határozata szerint előválasztással választották meg. Ilyen módon ismét Markó Béla elnök hívei kerültek túlsúlyba. Véleményem szerint Markó és csapata azért, hogy Adrian Năstase miniszterelnök kedvébe járjon alapszabályt módosított és megszüntette a tiszteletbeli elnöki tisztséget. Ennek következtében intézményesült a romániai magyarság megosztottsága. Tőkés László elnökletével létrehoztuk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot. Létrejött a Magyar Polgári Párt és a későbbiekben a vele időközben egyesülő Erdélyi Magyar Néppárt.

Tőkés László és Kincses Előd egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. Az egykori jogi védelem életre szóló barátsággá alakult Fotó: Haáz Vince

Az Associated Press „jótétele”

A jog mezejére visszatérve felidézem: a francia forradalom óta tudjuk, a forradalom felfalja saját gyermekeit. Tőkés Lászlót, a romániai forradalom kirobbantóját szerintem az ellenforradalom falta fel. A román média jelentős része már 1990. január második felében hazugságokra, félrefordításokra alapozva elkezdte az azóta is tartó Tőkés Lászlót lejárató kampányokat, a magyarellenes uszításokat. A szekuritátés profik mindent megtettek annak érdekében, hogy a sorsfordító román–magyar összeborulást szétverjék. Egyik indokuk annak a hazug narratívának az elhitetése volt, hogy ők nagy „hazafiként” nem a kommunista diktatúrát és jólétüket védték, hanem a hazát. Hazug propagandájuk hatását kezdetben nem vettük komolyan, az 1990-es marosvásárhelyi fekete március előtt nem indítottunk rágalmazási pereket, nem figyeltünk eléggé arra, hogy a propaganda mennyire meg tudja változtatni a közhangulatot. A marosvásárhelyi fekete március után nem bízhattam a román igazságszolgáltatásban. És ezért már március végén Magyarországra menekültem.

Ennek következtében Lászlót romániai perekben nem képviselhettem. Csak öt és fél év után térhettem haza és kezdhettem újra Tőkés László jogi védelmezését. Miután Alison Mutler, az Associated Press hírügynökség bukaresti tudósítója telekürtölte a világot azzal a rágalommal, hogy Tőkés László a Szekuritáté ügynöke volt, azt tanácsoltam régi/új védencemnek, hogy feltétlen indítsuk el a rágalmazási és becsületsértési pert, amelyben majd ellátom ügyvédi képviseletét.

A per során a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Nemzeti Hivatal (CNSAS) igazolta azt, hogy Tőkés László nem volt ügynök vagy besúgó.

Mircea Dinescu költő, a CNSAS prominens tagja még azt is kijelentette, hogy csak egy erős istenhittel bíró ember tudhatott ennyire ellenállni a szekusok zsarolásainak! E cáfolhatatlan bizonyítékoknak az alapján az elsőfokú bíróság keresetünket helybenhagyta és jelentős összegű erkölcsi kártérítés megfizetésére kötelezte Alison Mutlert és az Associated Presst. A pervesztes felek fellebbeztek és háromszoros bírói tanács csere (!) után megnyerték a fellebbezést. Ennek az ítéletnek is igen bizarr az indokolása. Úgy szól, hogy Alison Mutler azáltal, hogy a rágalmat közhírré tette, lehetőséget adott Tőkés Lászlónak arra, hogy tisztázza magát a koholt vádak alól... Ezáltal Mutler és az Associated Press tulajdonképpen jót tett és ezért nem kell erkölcsi kártérítést (sérelem díjat) fizetnie?!
Radu Tudort, a szekus kollaboráns magyarellenes Voiculescu Antena 3 televíziójának szerkesztőjét és az adót azért pereltük, mert az állították, hogy Tőkés a legnagyobb élő románellenes alak. Megalapozott keresetünket azzal utasították el, hogy Tőkés „megbélyegzése” belefér a megengedhető újságírói túlzás fogalmába. E perekből is levonhatjuk a következtetést:

a román igazságszolgáltatás Tőkés László személyiségi jogainak, jó hírnevének védelmében nem áll a helyzet magaslatán, sok estben támogatja lejáratását.
Az elmaradt Sütő-szobor

Nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy küzdelmünk mindig hiábavaló volt, mert jelentős sikerekről is be tudok számolni. Azzal kezdeném, hogy a mártírok emlékének védelmében sikerült megakadályoznunk azt, hogy az 1989 decemberi temesvári vérfürdő egyik fő felelősének, Nicolae Ceaușescu (a sommás eljárásban kivégzett diktátor) vezérkari főnökének, Ștefan Gușának Marosvásárhelyen szobrot állítsanak. A 2009 szeptemberi, az RMDSZ tanácsosok által is megszavazott marosvásárhelyi tanácsi határozat ellen közigazgatási eljárást indított Tőkés László, természetesen beavatkoztak a perbe a marosvásárhelyi forradalmárok is. Hosszas pereskedés után sikerült elérnünk a szoborállítási határozat semmissé nyilvánítását. A szobor­állítás hívei azzal érveltek, hogy a vezérkari főnököt nem ítélték el – arról bölcsen hallgattak, hogy a két társvádlottat, Victor Atanasie Stănculescu és Mihai Chițac tábornokokat 15 évi börtönnel sújtották,

Ștefan Gușát az mentette meg a felelősségre vonástól, hogy a vádirat benyújtása előtt meghalt.

Az RMDSZ szavazataiért cserébe a román fél a fekete március során fél szemét elvesztő Sütő András író szobrának felállítását ígérte. Kíváncsi vagyok, most, hogy megint magyar polgármestere lett városunknak, végre felállításra kerül-e a szobor?

1989 decembere, a felszabadulás első napjai. Tőkés László a rá vigyázó katonával beszélget a szilágysági Menyőben Fotó: Tőkéslászló.eu

Ügyészek és bírók egyszemélyben

Tőkés László esetében Románia Csillagrendjének Becsületbírósága a Románia Csillagrendje visszavonási eljárása során jogtiprásban túltett a temesvári kommunista igazságszolgáltatáson is. Anno a temesvári kilakoltatási perben ügyvédként személyesen képviselhettem ügyfelemet. Ezzel szemben a romániai „originális demokrácia” becsületbírósága megtagadta Tőkés Lászlótól az alkotmány, az Európai Emberjogi Egyezmény, a perrendtartás által biztosított védelemhez való jogot. Semmibe vette a Román Ügyvédi Kamara állásfoglalását is. Egész egyszerűen megakadályoztak abban, hogy Tőkést, a rend „lovagját” ügyvédként védelmezzem. Az ügyvédi képviselet ellátásában főleg az a volt külügyminiszter, Mircea Geoană akadályozott meg, aki jelenleg a NATO-főtitkár helyettese (édesapja szekus tábornok volt, de senki sem felelhet szüleiért).

A becsületbírósági eljárásnak még volt egy pikantériája: két olyan személy is bíráskodott (Gabriela Firea és Ecaterina Andronescu), akik feljelentették Tőkés Lászlót

azzal, hogy egy nyilatkozatával (amit „természetesen” rosszul fordítottak román nyelvre) méltatlanná vált a Csillagrendre. Tehát egyszerre voltak ügyészek és bírók – ilyen nyilvánvaló jogtiprást még a diktatúra sem követett el. A másik jogsértés: a kitüntetést csak abban az esetben lehet visszavonni, ha viselője cselekedeteivel (és nem véleményeivel) méltatlanná válik. A „becsület”-bíróság Iohannis elnök által elfogadott véleménye szerint a Tőkés László (és félszájjal az RMDSZ) által javasolt területi autonómia „szélsőséges álláspont, veszélyes, ellentétes az etnikai együtt éléssel, revizionista, etnikai uszítás, a trianoni szerződés megkérdőlejezése”. Úgy tesznek, mintha sohasem hallottak volna Dél-Tirolról, illetve a területi autonómiáról, amelynek lényege az, hogy tiszteletben tartja a létező államhatárokat. A kitüntetés Klaus Iohannis elnök általi visszavonása ráadásul alkotmányellenes is, mert nem tartja tiszteletben az 1989-es forradalom ideáljait.
Hétévi pereskedés után ott tartunk, hogy a Bukaresti Táblabíróság 2022. október 14-én kihirdetett ítéletében, semmibe véve a Legfelső Ítélő Tábla és Semmítőszéknek a per újratárgyalását elrendelő határozatát, elutasította a teljes mértékben megalapozott keresetünket. Az eddigi joggyakorlatot és a vonatkozó rendelkezéseket sutba dobva azzal az indokkal utasította el a fent jelzett jogsértések kivizsgálását, hogy Tőkés László kitüntetését visszavonó elnöki rendelet nem személyre szóló közigazgatási határozat. Annak következtében, hogy a miniszterelnök ellenjegyezte, az elnök és a Parlament kapcsolatára vonatkozó rendeletnek minősül? Az államelnök és a Parlament kapcsolata közigazgatási bírói úton valóban nem támadható meg. Csak halkan jegyzem meg, bármennyire is jelentős személyiség Tőkés László, nem téveszthető össze Románia Parlamentjével. Ezt a fura ítéletet nem hinném, hogy a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék az újabb fellebbviteli eljárásban helybenhagyná.
Tíz éve a most bakizó Bukaresti Táblabíróság kitüntetést visszavonó elnöki rendeletet megsemmisítő ítélete ellen benyújtott elnöki fellebbezést a legfelső ítélőtábla elutasította és Románia Csillagrendjét visszaszolgáltatta. Nos, kinek? A szélsőséges nézeteiről ismert Nicolae Ceaușescut hozsannázó udvari költőnek, Corneliu Vadim Tudornak!
Nem vitás, a közigazgatási bírói eljárást Iohannis elnök módszerekben nemigen válogatva próbálja elnyújtani. Gondolom, arra játszik, mire a kitüntetést visszavonó 2016 évi elnöki rendeletét megsemmisítik, lejár második elnöki mandátuma is.

A vég kezdete. Tőkés László 1989 nyarán interjút ad az erdélyi magyarság helyzetéről a Magyar Televízió Panoráma című adásának Fotó: Archív

Román–magyar szolidaritás napja

Tőkés László, illetve az általa elnökölt Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében jó néhány esetben is sikeresen pereskedtünk. Tavalyi sikerünket feltétlen meg akarom említeni. Az Európai Emberjogi Bíróság kimondta: a székely zászló és a partiumi zászló nem reklámzászló, tehát kitűzése nem engedély- és díjköteles. Ezentúl a román hatóságok nem zaklathatják azokat, akik nemzeti szimbólumainkat használják!

Az elmúlt 33 évből is levonhatjuk a következtetést: a magyarság jogait Romániában csak akkor fogjuk tudni megfelelően érvényesíteni, ha Temesvár szelleme ismét életre kel.

Ezért döntötték el tavaly decemberben az alapító tagok (köztük Tőkés László és Gabriel Andreescu) hogy létrehozzuk a „December 15. – a román–magyar szolidaritás napja” egyesületet. Tudatosítanunk kell azt, amit elhallgatnak a román közvélemény előtt: a temesvári népfölkelés 1989. december 15-én a Tőkés László melletti román–magyar közös ellenállással kezdődött és ez a történelmi összefogás hozta el a kommunista diktatúra bukását. Harminchárom éve – Tőkés Lászlót idézve – a „hallgatás falát” kellett áttörni, jelenleg pedig az igazság elhallgatásának a falát kellene ledönteni. Sajnálatos módon Románia Kormányának Főtitkársága még mindig nem hagyta jóvá a Gabriel Andreescu emberjogi harcos által benyújtott kérelmet, amely az „Asociația 15 decembrie – ziua solidarității româno-maghiare” egyesület nevében a „româno-maghiar” kifejezés használatának engedélyezését kértük. Enélkül az egyesületet pedig nem lehet bejegyeztetni. Mivel az előzetes panasz benyújtása után sem kaptuk meg a jóváhagyást, Gabriel Andreescu meghatalmazott, hogy közigazgatási bírói úton kényszerítsem ki a névhasználat engedélyezését. Sok româno-francez, româno-viatnamez, româno-rus stb. elnevezés létezik, de a román-magyar csípi a szemükét. Ez azt igazolja, hogy akár legfelső szinten is igyekeznek megakadályozni a történelmi román–magyar összefogás visszaállítását!

Kincses Előd

A szerző marosvásárhelyi ügyvéd

1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport