Versmondás a múzsák és erények várában

Nánó Csaba 2018. április 21., 08:24

A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Phoenix Könyvesház 18. alkalommal szervezte meg a hagyományos Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedőt.

Az unitárius kollégium díszterme adott otthont a vetélkedő ünnepélyes megnyitójának Fotó: Vakarcs Loránd

Az unitárius kollégium Erdély egyik legrégibb tanintézete, létrejötte Dávid Ferenc vallásalapítónak köszönhető. Az intézmény tavaly töltötte a tiszteletreméltó 450. évét, és noha az idők folyamán többször is nevet váltott – volt már 7. számú elméleti líceum, majd Brassai Sámuel nevét vette fel –, mindenkori lakói mindig magasan tartották a mércét. A kollégiumnak jelenleg otthont adó épület 1901-ben készült el Pákey Lajos műépítész tervei alapján. A főbejárat fölé felkerült a jelmondat: Musis et Virtutibus – azaz Múzsák és erények, ami akár útmutatóul is szolgált a benne megforduló diákoknak, tanároknak.

Immár megszámlálhatatlanul sok generáció jeles képviselői koptatták ennek az iskolának a lépcsőit, itt készültek szembenézni a nagybetűs élettel. Utódaiknak sem kell szégyenkezniük, bőven lesz majd mit felmutatniuk az utánuk következőknek. És így, generációról generációra kap értelmet a kapu feletti jelszó, amelyet még a kommunista rendszernek sem sikerült eltörölnie. Sem a homlokzatról, sem a lelkekből. Az udvar öreg harangja még mindig szól, ahogyan Atlantisz is harangoz – immár tizennyolc esztendeje! 

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök a versmondó vetélkedő megnyitóján úgy fogalmazott, hogy

az Atlantiszon lenni olyan, mint „meghallani karácsony reggelén a templom harangját”.  

Az április 13-15. között lezajlott verseny – amelynek megálmodója, szíve és lelke Solymosi Zsolt tanár és Dénes Éva tanárnő, szervező – idei tematikáját A szó hatalma címmel határozták meg a szervezők. Elsősorban azt szerették volna megragadni, hogy milyen különös erővel bírnak a szavak, hogyan mondják el a számunkra megfogalmazhatatlan és kimondhatatlan valóságot, érzést, a lét kifürkészhetetlenségét. Kötelező versként Karinthy Frigyes Az ige így születik című költeményével kellett készülniük a versenyzőknek. A következő feladat egy – a témához illeszkedő – szabadon választott magyar vagy világirodalmi alkotás volt. Kategóriánként (9–10-es, valamint 11–12-es korcsoportból) minden középiskolából két-két diák nevezhetett be. Végül 10 megye – Arad, Bihar, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros, Máramaros, Szilágy és Szatmár – összesen 52 diákja vállalta a megmérettetést. Nem volt könnyű a zsűri tagjainak – Laczkó Vass Róbert színművész, a zsűri elnöke, Rekita Rozália színművésznő, Kocsis Tünde rendező, a Phoenix könyvesbolt képviseletében Pop Ioana és Nánó Csaba újságíró –, akiknek sok színvonalas szavalat közül kellett kijelölniük a nyerteseket. A támogatóknak köszönhetően a szokásosnál is több díj került kiosztásra, bár minden diák, aki részt vett a vetélkedőn, megérdemelt volna egy kitüntetést.

A vetélkedő fényét emelte, hogy az esemény zárásaként Laczkó Vass Róbert színművész és Szép András zongoraművész Az indiánok nem hagynak cserben minket című rendhagyó zenés történelemórájukkal ajándékozták meg az egybegyűlteket.

 

Eredmények
9–10. osztály: I. díj: Kocsis Alexandra (Horváth János Elméleti Líceum, Margitta). II. díj: Balogh Ádám Csaba (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti). III. díj: Kiss Boglárka Dalma (János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár).
11–12. osztály:  I. díj: Bogdán Farkas (János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár). II. díj: Sepsi Melinda (Gheorghe Sincai Pedagógiai Líceum, Zilah). III. díj: Pánczél Kata (János Zsigmond Unitárius Kollé­gium, Kolozsvár).
A zsűri korosztályonként több oktatási minisztérium által elismert dicséretet, valamint különdíjat is odaítélt a diákoknak.